qEEG

Wat is een qEEG?

Een Elektro-Encephalogram (EEG) is een techniek waarbij hersenactiviteit wordt gemeten door elektroden te plaatsen op de hoofdhuid. Sinds de uitvinding van het EEG is dit niet meer weg te denken uit de neurologie. Het onderzoek geeft immers informatie over de elektrische werking van de hersenen, speelt een cruciale rol in het opsporen van afwijkingen en helpt behandelingen te evalueren.

Het Kwantitatieve Elektro-Encephalogram (qEEG) is een digitaal EEG dat met speciale computerprogramma’s kan worden bewerkt. Dankzij deze programma’s kunnen we niet alleen het verschil tussen activatietoestanden berekenen maar hebben we de mogelijkheid om de werking van het brein van een patiënt te vergelijken met normgroepen (mensen die geen klachten vertonen). Onze normatieve database werd al in verschillende wetenschappelijke artikelen gebruikt.

De belangrijkste troef van het qEEG is dat we niet alleen de bron van hersenactiviteit kunnen lokaliseren, maar dat we ook een volledig functioneel netwerk in kaart kunnen brengen


Hoe wordt een qEEG afgenomen?

Voor een qEEG onderzoek wordt een muts met elektroden op het hoofd geplaatst. In elke elektrode wordt een geleidingsgel ingebracht om een optimaal contact tussen de huid en de elektrode te verzekeren. Na deze voorbereiding van een tiental minuten, wordt de hersenactiviteit gemeten.

Tijdens de opname dient de patiënt de ogen te sluiten en de spieren van mond, kaken en nek goed te ontspannen.

Een opname duurt ongeveer 5 minuten. Helaas kennen we het resultaat niet direct na de meting, daarvoor moet het qEEG worden bewerkt. Het verwerken van de 'ruwe data' verloopt in verschillende stappen. Eerst worden alle artefacten (storingen) verwijderd, pas daarna berekenen we de verschillen met de normpopulatie, de functionele netwerken en een spectraalanalyse van elke Brodmann area. De gegevens gieten we in een 3D-beeld. Dit hele proces kan tot een uur duren.

Enkele aandachtspunten voor wanneer u een qEEG moet ondergaan:

  • Geen haargel, haarlak of conditioner gebruiken voor het onderzoek.
  • Geen alcohol, koffie of andere stimulerende middelen innemen voor het onderzoek.
  • Meldt ons wanneer u medicatie gebruikt.