Brain Research clinic for Advanced, International, Innovative and Interdisciplinary Neuromodulation.

onze dienst

BRAI3N - inspired by science -

Om de kloof tussen de wetenschap en de klinische realiteit te dichten, werken binnen BRAI3N neurowetenschappers en clinici nauw samen, informeren ze elkaar en sturen ze elkaar bij.

Zo kunnen we nieuwe neuromodulatie behandelingen ontwikkelen, ze wetenschappelijk onderzoeken en klinisch toepassen in een multidisciplinair kader.

Op die manier breiden we ook de kennis over de werking van onze hersenen uit zodat we mensen met chronische aandoeningen beter kunnen helpen.

BRAI3N is een gezamenlijk initiatief van Jan Ost, Prof. Dr. Sven Vanneste, Dr. Michael Boedts en Prof. Dr. Dirk De Ridder.

News

Polarity-specific high-definition transcranial direct current stimulation of the anterior and posterior default mode network improves remote memory retrieval

Background:
Previous studies show that activity in the posterior default mode network (pDMN), including the posterior cingulate cortex and the precuneus, is correlated with the success of long-term episodic memory retrieval. However, the role of the anterior DMN (aDMN) including the medial prefrontal cortex is still unclear. Some studies show that activating the medial prefrontal cortex improves memory retrieval while other studies show deactivation of the medial prefrontal cortex in successful retrieval of episodic memories, suggesting a possible functional dissociation between the aDMN and pDMN.


Lees meer

BRAI3N research

BRAI3N research is een feit!

Lees meer

The Brain in Pain

Voordracht van prof. dr. Dirk De Ridder https://apc01.safelinks.protec......

Lees meer

Oorsuizen is niet enkel een probleem van het oor

Om te begrijpen waarom de hersenen belangrijk zijn in het ontwikkelen van tinnitus moeten we eerst begrijpen hoe ze werken.
De hersenen hebben de vorm van een walnoot, duidelijk verdeeld in twee delen: de linker en de rechter hersenhelft of hemisfeer. Elke hemisfeer is op zijn beurt verdeeld in kwadranten: de voorhoofdskwab (frontale cortex), de slaapkwab (temporale cortex), de wandbeenkwab (pariëtale cortex) en de achterhoofdkwab (occipitale cortex). Elk deel heeft zijn specifieke functies en taken, de hersenen bestaan als het ware uit modules. Wij onderscheiden verschillende zones die elk apart instaan voor de verwerking van het zicht, gel uid, beweging, gevoel, denken, rekenen, lezen, … . Als je alle handelingen die je gedurende een minuut uitvoer t zou optekenen en analyseren, zal je beseffen hoe gigantisch veel informatie de hersenen verwerken.

Lees meer