COVID MAATREGELEN

BRAI3N tracht zo veilig mogelijk te werken! Al onze medewerkers zijn gevaccineerd en binnen de muren van BRAI3N is het voor iedereen verplicht om een mondmasker te dragen.

Voor vragen kan u terecht op +32 (0) 9 273 66 60

Brain Research clinic for Advanced, International, Innovative and Interdisciplinary Neuromodulation.

onze dienst

BRAI3N - inspired by science -

Om de kloof tussen de wetenschap en de klinische realiteit te dichten, werken binnen BRAI3N neurowetenschappers en clinici nauw samen, informeren ze elkaar en sturen ze elkaar bij.

Zo kunnen we nieuwe neuromodulatie behandelingen ontwikkelen, ze wetenschappelijk onderzoeken en klinisch toepassen in een multidisciplinair kader.

Op die manier breiden we ook de kennis over de werking van onze hersenen uit zodat we mensen met chronische aandoeningen beter kunnen helpen.

BRAI3N is een gezamenlijk initiatief van Jan Ost, Prof. Dr. Sven Vanneste, Dr. Michael Boedts en Prof. Dr. Dirk De Ridder.

News

VACATURE

Wij zoeken een verpleegkundige (m/v) die ons team komt versterken.

Lees meer

Kennis over tinnitus wordt groter en complexer: interview met Prof. Dr. Sven Vanneste in de artsenkrant

"Hoe meer we ontdekken, hoe complexer tinnitus blijkt te zijn."Artikel interview Prof. Dr. Sven Vanneste...

Lees meer

Behandeling van chronische pijn met TDCS werd wetenschappelijk aangetoond.

TDCS van de occipitale zenuw lijkt een remmende invloed te hebben op het salience-netwerk, dat een rol speelt in hoe onaangenaam we pijn ervaren. Het normaliseren van de verstoorde balans tussen de pijn-veroorzakende dorsale anterieure cingulate cortex en de pijn-afremmende pregenuale anterieure cingulate cortex, kan een pijnsti...

Lees meer

Oorsuizen is niet enkel een probleem van het oor

Om te begrijpen waarom de hersenen belangrijk zijn in het ontwikkelen van tinnitus moeten we eerst begrijpen hoe ze werken.
De hersenen hebben de vorm van een walnoot, duidelijk verdeeld in twee delen: de linker en de rechter hersenhelft of hemisfeer. Elke hemisfeer is op zijn beurt verdeeld in kwadranten: de voorhoofdskwab (frontale cortex), de slaapkwab (temporale cortex), de wandbeenkwab (pariëtale cortex) en de achterhoofdkwab (occipitale cortex). Elk deel heeft zijn specifieke functies en taken, de hersenen bestaan als het ware uit modules. Wij onderscheiden verschillende zones die elk apart instaan voor de verwerking van het zicht, gel uid, beweging, gevoel, denken, rekenen, lezen, … . Als je alle handelingen die je gedurende een minuut uitvoer t zou optekenen en analyseren, zal je beseffen hoe gigantisch veel informatie de hersenen verwerken.

Lees meer

Nieuw boekhoofdstuk: The Bayesian brain in imbalance: Medial, lateral and descending pathways in tinnitus and pain

Tinnitus en Pijn vertonen in de hersenen dezelfde disbalans tussen de netwerken. Bij chronische pijn is er sprake van een verstoorde balans tussen pijn-aanvoerende en pijn-onderdrukkende systemen. Bij tinnitus is er een onevenwicht tussen de hersenbanen die geluid aanbrengen en de hersengebieden die geluid afremmen. Zowel bij Ti...

Lees meer

Nieuw artikel: "De anatomie in de hersenen van Pijn en Lijden"

Pijn wordt verwerkt door drie verschillende netwerken die sterk op elkaar inwerken. - De somatosensorische cortex is voornamelijk verantwoordelijk voor het registreren van pijn. - De mediale route ,met als belangrijkste hubs de dorsale anterieure cingulate cortex en de insula, bepaalt hoe hard de patiënt lijdt onder de pijn...

Lees meer