Brain Research clinic for Advanced, International, Innovative and Interdisciplinary Neuromodulation.

onze dienst

BRAI3N - inspired by science -

Om de kloof tussen de wetenschap en de klinische realiteit te dichten, werken binnen BRAI3N neurowetenschappers en clinici nauw samen, informeren ze elkaar en sturen ze elkaar bij.

Zo kunnen we nieuwe neuromodulatie behandelingen ontwikkelen, ze wetenschappelijk onderzoeken en klinisch toepassen in een multidisciplinair kader.

Op die manier breiden we ook de kennis over de werking van onze hersenen uit zodat we mensen met chronische aandoeningen beter kunnen helpen.

BRAI3N is een gezamenlijk initiatief van Jan Ost, Prof. Dr. Sven Vanneste, Dr. Michael Boedts en Prof. Dr. Dirk De Ridder.

News

Digitale vragenlijsten voor tinnitus

Om tinnitus goed te begrijpen en beter te kunnen behandelen is het belangrijk om aan onderzoek te blijven doen.

BRAI3N heeft daarom een digitaal systeem ontwikkeld waarmee resultaten van behandelingen beter kunnen worden opgevolgd.

Dit programma zal worden uitgebreid om ook andere aandoeningen zoals depressie, pijn, ... beter te kunnen opvolgen.

Lees meer

Kan neuromodulatie het geheugen verbeteren?

Potential role for peripheral nerve stimulation on learning and longterm memory: A comparison of alternating and direct current stimulations

De studie was bedoeld om het effect te onderzoeken van tDCS en tACS op geheugenprestaties.

Transcraniële wisselstroomstimulatie (tACS) en transcraniële gelijkstroom stimulatie (tDCS) werden toegepast thv de occipitale zenuw, welke over de schedel van het achterhoofd loopt. Het stimuleren van deze zenuw heeft een invloed op de werking van de locus coeruleus in de hersenstam, welke op zijn beurt een invloed heeft op de werking van het geheugen.

De studie werd uitgevoerd bij 85 gezonde vrijwilligers.

Het resultaat is dat stimulaties met TACS aan 40Hz een positief effect hebben tijdens het leren, terwijl TDCS het aangeleerde helpt te bestendigen.

Lees meer

De verbouwingswerken zijn achter de rug.

Dit jaar werden verbouwingswerken uitgevoerd om de brandveiligheid te vergroten. Het hele gebouw werd onderverdeeld in gescheiden brandcompartimenten en er werd een volledige alarmcentrale geïnstalleerd. De werken zijn achter de rug en we mogen we trots zijn op het resultaat....

Lees meer

Oorsuizen is niet enkel een probleem van het oor

Ons wetenschappelijk werk verteld in mensentaal ...

Lees meer

Stichting HOORMIJ

Heb je tinnitus of hyperacusis en heb je nood aan een gesprek met lotgenoten of wens je deel te nemen aan een informatiemoment?
Stichting HOORMIJ hoort jou!!

BRAI3N steunt stichting HOORMIJ NVVS.

Lees meer