BRAI3N

Expertise centrum voor neuromodulatie waar mensen met neurologische en psychiatrische aandoeningen worden behandeld

Wie zijn wij?

BRAI3N is een expertise centrum voor neuromodulatie waar mensen met neurologische en psychiatrische aandoeningen worden behandeld.

Onze samenwerking tussen neurowetenschappers en clinici creëert een ‘korte keten’ tussen het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk.

Deze nauwe samenwerking stelt ons in staat om snel en doeltreffend nieuwe neuromodulatietechnieken te ontwikkelen, ze grondig wetenschappelijk te onderzoeken en vervolgens klinisch toe te passen binnen een multidisciplinair kader.

Op deze manier breiden we onze kennis over de werking van de hersenen uit, waardoor we mensen met chronische aandoeningen beter kunnen ondersteunen.

Wij steunen op een rijke geschiedenis van meer dan 15 jaar aan klinische en wetenschappelijke ervaring. Onze toegewijde onderzoeksteams in laboratoria verspreid over universiteiten in Nieuw-Zeeland, Dublin en Dallas zetten zich dagelijks in om onze wetenschappelijke kennis verder uit te breiden.

Met welke klachten kan je bij ons terecht?

News

Vacature: Verpleegkundige

Ben jij klaar om deel uit te maken van ons team?
Grijp de kans om jezelf te ontplooien.

Je zou gek zijn om niet te solliciteren!

Lees meer

TINNITUS: Nieuw onderzoeksproject gaat van start!

Het doel is om een objectieve biomarker voor de aanwezigheid en luidheid van tinnitus te identificeren en te valideren.

Lees meer

Prof. Dr. Sven Vanneste wordt opgenomen als Fellowship aan de Universiteit van Dublin - Trinity College

Prof. Dr. Sven Vanneste wordt promoveert tot Fellowship aan de Universiteit van Dublin!

Een Fellowship is een eer of onderscheiding toegekend aan individuen die uitblinken in academische prestaties of onderzoek.
Om in aanmerking te komen voor een fellowship, moet een kandidaat een uitstekend academisch trackrecord hebben, evenals bewijs leveren van hun bijdrage aan het academische leven van een instelling, zoals een college of universiteit.
Daarnaast wordt vaak een succesvolle staat van dienst in het onderwijs verwacht als een belangrijke factor bij de beoordeling van kandidaten voor een fellowship.

Lees meer

Kan tinnitus of chronische pijn ooit geobjectiveerd worden?

- Predictive Coding System -

Een grote stap voorwaarts in het begrijpen van tinnitus en chronische pijn en vitaal voor het ontwikkelen van biomarkers.

Lees meer

Mee met het idee: Neuromodulatie

Neuromodulatie: Nieuwe pijler bij de behandeling van hersenaandoeningen?

Neuromodulatie zou een volwaardige plaats moeten innemen in de behandeling van neurologische en psychische aandoeningen, als evenwaardige partner naast psychotherapie en psychofarmaca.

Lees meer

Oorsuizen is niet enkel een probleem van het oor

Ons wetenschappelijk werk in mensentaal ...

Lees meer

Neuromodulatie: Alternatief voor langdurige en zware medicatie

Onze maatschappij telt steeds meer mensen met neurologische en psychiatrische klachten. Naast psychologische begeleiding van deze patiënten is er ook een grote nood aan het nader bekijken en behandelen van de neurobiologische aspecten van hun aandoening. Meer uitleg door prof. dr. Sven Vanneste, Jan Ost en prof. dr. Dirk De Ridd...

Lees meer

TARA-project: Onderzoek naar Migraine

Chronische migraine treft ongeveer 2% van de wereldbevolking. Niet alleen de kost van €95 miljard voor de EU maar ook het diep menselijk lijden dat gepaard gaat met deze aandoening, maakt het meer dan nodig om in te zetten op wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer