Brain Research clinic for Advanced, International, Innovative and Interdisciplinary Neuromodulation.

onze dienst

BRAI3N - inspired by science -

Om de kloof tussen de wetenschap en de klinische realiteit te dichten, werken binnen BRAI3N neurowetenschappers en clinici nauw samen, informeren ze elkaar en sturen ze elkaar bij.

Zo kunnen we nieuwe neuromodulatie behandelingen ontwikkelen, ze wetenschappelijk onderzoeken en klinisch toepassen in een multidisciplinair kader.

Op die manier breiden we ook de kennis over de werking van onze hersenen uit zodat we mensen met chronische aandoeningen beter kunnen helpen.

BRAI3N is een gezamenlijk initiatief van Jan Ost, Prof. Dr. Sven Vanneste en Prof. Dr. Dirk De Ridder.

News

Exhausted brain, een nieuw fenomeen?

Uitgeputte hersenen ...

Steeds meer mensen kampen met vermoeidheid en gevoel van uitputting. Het treft niet enkel mensen die op het werk overbevraagd zijn, ook jonge mensen ontsnappen niet aan dit fenomeen.

Aanstellers of is er toch iets aan de hand?


Lees meer

​Is het zinvol om burn-Out preventief op te sporen en te behandelen?

Steeds meer mensen lijden aan psychische stoornissen tgv langdurige stress. De kost voor de maatschappij is immens.

Opinie van Jan Ost

Lees meer

A mysterious brain network may underlie many psychiatric disorders

Researchers discovered that six psychiatric disorders seemed linked to the same underlying brain wiring.

Lees meer

Kan een depressie worden vastgesteld met een qEEG?

Het antwoord is 'ja'.
Een qEEG afnemen bij een depressie of andere neuro-psychiatrische aandoeningen is zinvol.
Lars Benschop wijdde zijn doctoraat aan deze vraag en kwam tot een model.

Het model toont dat depressie kan worden vastgesteld op basis van afwijkende functionele connecties binnen en tussen vier verschillende neurale netwerken.

Bron: Lars Benschop (UGent) Doctoraat “Electrophysiological markers of depression symptomatology and suicidality”. Academiejaar 2021 - 2022

Lees meer

Oorsuizen is niet enkel een probleem van het oor

Ons wetenschappelijk werk in mensentaal ...

Lees meer

TDCS als hulpmiddel bij revalidatie van Burn-Out

TDCS als hulpmiddel bij revalidatie van Burn-Out. Een Burn-Out is een uitputtingssyndroom waarbij iemand langdurig onder hoge stress heeft gestaan en uiteindelijk uitgeput raakt. Het is belangrijk om de symptomen tijdig te erkennen en aan te pakken. Revalidatie bij Burn-Out bestaat uit rust, psychotherapie, stressmanagement en a...

Lees meer

Lezing: "War Against Tinnitus" door Prof Dr Dirk De Ridder

Link naar lezing: https://app.frame.io/presentat......

Lees meer

Stichting HOORMIJ

Heb je tinnitus of hyperacusis en heb je nood aan een gesprek met lotgenoten of wens je deel te nemen aan een informatiemoment?
Stichting HOORMIJ hoort jou!!

BRAI3N steunt stichting HOORMIJ NVVS.

Lees meer