COVID 19

Mensen uit het buitenland kunnen een attest opvragen als bewijs dat ze zich verplaatsen naar Gent owv medische redenen.

People from abroad can request a certificate as proof they are coming to Ghent for medical reasons.

Les personnes étrangères peuvent demander un certificat comme preuve de leur déménagement à Gand pour des raisons médicales.

Voor vragen kan u terecht op 0468 34 08 44

Brain Research center for Advanced, International, Innovative and Interdisciplinary Neuromodulation.

onze dienst

BRAI3N - inspired by science -

Om de kloof tussen de wetenschap en de klinische realiteit te dichten, werken binnen BRAI3N neurowetenschappers en clinici nauw samen, informeren ze elkaar en sturen ze elkaar bij.

Zo kunnen we nieuwe neuromodulatie behandelingen ontwikkelen, ze wetenschappelijk onderzoeken en klinisch toepassen in een multidisciplinair kader.

Op die manier breiden we ook de kennis over de werking van onze hersenen uit zodat we mensen met chronische aandoeningen beter kunnen helpen.

BRAI3N is een gezamenlijk initiatief van Jan Ost, Prof. Dr. Sven Vanneste, Dr. Michael Boedts en Prof. Dr. Dirk De Ridder.

News

The Brain in Pain

Voordracht van prof. dr. Dirk De Ridder https://apc01.safelinks.protec......

Lees meer

Fibromyalgie artikel in EOS magazine

Leven met pijn en ongeloof

Patiënten kunnen overgevoelig zijn voor licht en geluid.
Ook overprikkelde darmen, vermoeidheid en haaruitval zijn bekende klachten.

Lees meer

Oorsuizen is niet enkel een probleem van het oor

Om te begrijpen waarom de hersenen belangrijk zijn in het ontwikkelen van tinnitus moeten we eerst begrijpen hoe ze werken.
De hersenen hebben de vorm van een walnoot, duidelijk verdeeld in twee delen: de linker en de rechter hersenhelft of hemisfeer. Elke hemisfeer is op zijn beurt verdeeld in kwadranten: de voorhoofdskwab (frontale cortex), de slaapkwab (temporale cortex), de wandbeenkwab (pariëtale cortex) en de achterhoofdkwab (occipitale cortex). Elk deel heeft zijn specifieke functies en taken, de hersenen bestaan als het ware uit modules. Wij onderscheiden verschillende zones die elk apart instaan voor de verwerking van het zicht, gel uid, beweging, gevoel, denken, rekenen, lezen, … . Als je alle handelingen die je gedurende een minuut uitvoer t zou optekenen en analyseren, zal je beseffen hoe gigantisch veel informatie de hersenen verwerken.

Lees meer