TMS

Wat is TMS?

Met Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) wordt een magnetisch veld opgewekt dat in de hersenen wordt omgezet in een elektrisch veld.

Een magnetische pulsatie heeft een direct effect op de neuronen: elke TMS-prikkel zal een elektrische reactie uitlokken van de neuronen. We noemen dit een actiepotentiaal.

Als een TMS-puls wordt toegediend op het stukje hersenschors dat instaat voor de beweging van je linker hand, dan zullen de spieren van je linker hand samentrekken zonder dat je dat zelf controleert. Afhankelijk van de instelling van het apparaat kunnen we een specifieke hersenzone sneller of trager doen werken.

TMS is sinds 2008 FDA-approved en wordt sindsdien als standaardtherapie toegepast bij depressie.


Hoe wordt TMS toegepast?

Om te bepalen hoe krachtig de stimulaties moeten zijn om een effect te hebben op de neuronen, wordt eerst bepaald hoeveel stroom nodig is om een motorische reactie uit te lokken.

De duur van een stimulatiesessie hangt af van het TMS-protocol.

Om een langdurig effect te bekomen worden meerdere stimulatiesessies uitgevoerd. Pas na een 10-tal sessies kan het effect geëvalueerd worden.

Sommige patiënten ervaren tijdens de stimulatie een lichte hoofd- en/of nekpijn. Dit is een normaal neveneffect dat na de stimulatie snel verdwijnt.

Studies naar de veiligheid van TMS hebben aangetoond dat er geen nadelige effecten zijn voor de gezondheid (Rossi e.a. 2009).

Transcraniële Magnetische Stimulatie wordt toegepast bij tinnitus, depressie, CVS, fibromyalgie, burn-out, chronische pijn, verslaving, ODC, ... .

Publicaties.