Hyperacusis

Wat is hyperacusis?

Bij hyperacusis worden normale geluiden als pijnlijk en extreem storend waargenomen.

De oorzaak van hyperacusis is nog steeds onduidelijk. Verder onderzoek naar het mechanisme ervan is dus noodzakelijk. Waarschijnlijk is het werkingsmechanisme te vergelijken met dat van tinnitus.

Een begrijpelijke, maar compleet foute reactie van mensen die lijden aan hyperacusis is dat men oordoppen gaat dragen tijdens het dagelijks leven. Door de oren af te sluiten van gewone dagelijkse geluiden neemt de ernst van de hypergevoeligheid alleen maar toe. Het is noodzakelijk om het gehoorsysteem opnieuw bloot te stellen aan geluiden. Zo kan de centrale verwerking (door de hersenen) van de prikkels weer normaliseren.

Misofonie

Sommige specifieke geluiden kunnen gevoelens van walging of irritatie oproepen.
Wanneer deze negatieve gevoelens extreme proporties aannemen bij het horen van een specifiek geluid noemt men dit ‘misofonie’.
Anders dan bij hyperacusis gaat het hier over een zeer specifiek soort geluid bv. smakken, ademen, slikken.

Hoe kan hyperacusis behandeld worden?

Wanneer de oorzaak van hyperacusis kan worden vastgesteld, zal de behandeling zich hierop richten. Vaak is de reden van het ontstaan van hyperacusis niet zo éénduidig.

Door met neuromodulatie de werking van hersenen te beïnvloeden kunnen we de hyperacusis-klachten, in een aantal gevallen, doen afnemen. Een qEEG kan ons helpen te bepalen welke neuromodulatie-techniek het meeste effect zou kunnen hebben.