Behandelingen

Wanneer iemand zich aanmeldt met bepaalde klachten is het noodzakelijk om eerst na te gaan of de oorzaak kan worden gevonden en deze te behandelen (oorzakelijke behandeling).

Kan de reden van de klacht(en) niet worden aangetoond, dan zal de behandeling zich richten op de symptomen (symptomatische behandeling). Klachten kunnen niet altijd objectief worden vastgesteld zoals oorsuizen, vermoeidheid, pijn, … . Het is belangrijk dat alle klachten, hoe vreemd ook, ernstig worden genomen. Vaak krijgen patiënten te horen dat hun probleem ‘tussen de oren’ zit … Inderdaad, sommige klachten zitten letterlijk ‘tussen de oren’ omdat ze kunnen worden gerelateerd aan een slecht functioneren van de hersenen.

Medicatie kan de hersenwerking beïnvloeden, denk maar aan psychofarmaca, anti-epileptica, … waardoor de ‘fout’ kan worden gecorrigeerd of omzeild. Het nadeel van medicatie is dat er vervelende bijwerkingen kunnen optreden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet invasieve- en invasieve neuromodulatie.Niet-invasieve neuromodulatie betekent dat de werking van zenuwcellen (in de hersenen of in de periferie) kan worden beïnvloed door elektroden op de (hoofd)huid aan te brengen. Deze behandeling gebeurt ambulant en beïnvloed de hersenactiviteit zonder risico’s en bijwerkingen. De patiënt hoeft niet te worden geopereerd en kan ambulant worden behandeld.

Er bestaan verschillende vormen van niet-invasieve neuromodulatie behandelingen. Zo kan gebruik gemaakt worden van elektrische of magnetische prikkels en zelfs van hersentrainingen (neurofeedback) om invloed uit te oefenen op de hersenactiviteit, zodat ‘foute’ functionele verbindingen kunnen worden doorbroken.

Invasieve neuromodulatie betekent dat een elektrode wordt ingebracht, hetzij onder de huid (perifeer), hetzij op of in de hersenen. Er is altijd, in tegenstelling tot niet-invasieve stimulaties, een chirurgische ingreep nodig. In een eerste fase wordt een proefelektrode geplaatst om na te gaan of de stimulatie de klachten kan onderdrukken. Na een proefperiode met een positief resultaat kan een volledig systeem definitief worden geïmplanteerd.

Helaas is neuromodulatie geen wondermiddel en zal niet elke patiënt baat hebben bij de behandeling. Om te bepalen welke neuromodulatieve methode de meeste slaagkans heeft, wordt een qEEG afgenomen om de hersenactiviteit in kaart te brengen. Dankzij de vergelijking met een normgroep, aangepast aan de leeftijd en het geslacht van de patiënt, worden afwijkingen in 3D weergegeven.

Neuromodulatie wordt tot op heden niet erkend en niet terugbetaald in België. In Nederland is het afhankelijk van de verzekeraar maar ook hier draait de patiënt meestal op voor de volledige kosten.

De behandelingen zijn vrij tijdsintensief omdat de stimulaties gedurende enkele weken meermaals moeten worden herhaald in een gespecialiseerd neuromodulatiecentrum.