Dr Jean-Pierre Van Buyten

Dr. Jean-Pierre Van Buyten heeft zijn opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit Brussel, met als specialisaties anesthesie en intensieve zorg pijntherapie, neuroanesthesie en obstetrische anesthesie.

Sinds 2004 bekleedt hij de functie van Hoofd van het Pijncentrum in VITAZ in Sint Niklaas, waarbij zijn focus ligt op invasieve neuromodulatie en pijnmanagement.

Naast zijn klinische rol is hij ook werkzaam als onderzoeksmedewerker bij het Laboratorium voor Experimentele Anatomie (EXAM) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij vervult de rol van mentor voor het trainen van ASO's (Assistent Staff Officers) en fellows in Pijntherapie.

Buiten zijn medische taken is Dr. Van Buyten de oprichter van het Benelux Chapter van de International Neuromodulation Society.
Hij is voorzitter van het bestuur van ECMT (European Continuing Medical Training), een organisatie die meer dan 40 jaarlijkse bijeenkomsten en workshops binnen de EU coördineert om onderwijs te bieden in Neuromodulatie.
Daarnaast bekleedt hij leiderschapsposities binnen VAVP (Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding).

Zijn uitgebreide onderzoeksinspanningen hebben ertoe geleid dat hij lezingen geeft over pijnmanagement tijdens internationale congressen wereldwijd.

Publicaties