Dr Georges Otte

Dr Georges Otte is neuropsychiater, ex-hoofdgeneesheer van het P.C. Dr. Guislain, hoofd van het Neurolabo Guislain en ex-diensthoofd psychogeriatrie. Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich gespecialiseerd in de klinische neurofysiologie, met name EMG en EEG in het kader van neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen.

Als basis voor een moderne en vernieuwende therapeutische insteek in de klinische neuropsychiatrie is een brede open visie, gebaseerd op actuele neurowetenschappelijke inzichten in de complexe netwerkorganisatie en dynamiek van onze hersenen, nodig.

Dr Otte is dan ook een exponent van de biologische of neurologische psychiatrie, m.a.w. psychologische en psychiatrische aandoeningen worden gezien vanuit hersennetwerkdysfuncties, die op verschillende manieren kunnen worden behandeld (psychologie, medicatie, neuromodulatie), echter zonder oog te verliezen voor de individuele uniciteit van de patient.

Dr. Otte is medeoprichter en voorzitter van NeuroTope, een denktank waarin verschillende disciplines zoals neurologen, psychiaters, neuropsychologen, neurochirurgen, neurowetenschappers en neuromodulatiedeskundigen zich verenigen om kennis uit te wisselen, te brainstormen en te ijveren voor erkenning van psychophysiologische onderzoeken in het kader van psychologische en psychiatrische aandoeningen. (https://www.facebook.com/groups/712361105849184/)

Hij is ook actief lid van de Vlaamse vereniging voor psychofysiologie (www.psychofysiologie.be) .

Binnen BRAI3N is dr. Otte betrokken bij de multidisciplinaire bespreking, indicatiestelling en behandeling van patiënten met psychologische en psychiatrische problemen.

Publicaties: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go...