Kan tinnitus of chronische pijn ooit geobjectiveerd worden?

Tegenwoordig wordt de theorie van het "Predictive Coding System" breed erkend als de grondslag van onze waarneming. Chronische perceptuele stoornissen, zoals tinnitus en chronische pijn, worden gezien als fouten die de hersenen proberen te corrigeren, maar waarbij dit proces niet optimaal verloopt.

Het "Predictive Coding System" is een voortdurend veranderend mechanisme in onze hersenen, vanaf onze geboorte tot aan onze dood. Diverse factoren, zoals ontwikkelingsproblemen en invloeden vanuit onze omgeving en genen, beïnvloeden de werking en ontwikkeling van dit systeem. Deze factoren hebben niet alleen invloed op de vorming van associaties in ons brein, maar bepalen ook hoe sensorische informatie wordt verwerkt.

Deze inzichten zijn van vitaal belang bij het ontwikkelen van biomarkers om tinnitus en chronische pijn objectief te meten.

Lees hier het artikel in PDF