Met een klemmetje en een koptelefoon van het oorsuizen af? Interview NRC

Het onderzoek naar tinnitus staat niet stil. En maar goed ook, want tinnitus kan gekmakend zijn!

Tot nu toe bestaan er behandelingen die de hinder van de tinnitus reduceren, maar het tinnitusgeluid op zich weg krijgen is nog niet mogelijk. Zelfs niet na 20 jaar onderzoek … .

Misschien is de benadering verkeerd of missen we iets fundamenteels.

Wetenschap is gebaseerd op voortschrijdend inzicht, zo werd pas in het jaar 2000 de stap gezet van het oor naar de hersenen, waardoor de behandelingen mee opschoven met deze nieuwe inzichten. Later werd meer ingezet op het beïnvloeden van de hersennetwerken. En met succes, maar nog onvoldoende … al is de tinnitus minder storend, het geluid op zich blijft immers bestaan.

Met dit nieuwe toestel zal worden getest of het tinnitusgeluid kan worden gereduceerd. De klinische test zal in de loop van 2024 uitgevoerd worden in Nieuw-Zeeland en later ook in BRAI3N.

We zijn dus hoopvol maar we weten niet of dit toestel ook effectief zal werken!

https://bme.weblog.tudelft.nl/