Hebben we binnenkort allemaal een Scherper Geheugen?

Dit onderzoek bekijkt nieuwe manieren om de hippocampus in de hersenen te activeren en zo het geheugen te verbeteren. De hippocampus is belangrijk voor ons geheugen, maar traditionele methoden om het te stimuleren hebben wisselende resultaten opgeleverd. Nieuwe benaderingen, zoals speciale elektrische stimulatie, laten veelbelovende resultaten zien. Ze zouden kunnen helpen bij geheugenproblemen, vooral bij ziekten zoals Alzheimer. Verder onderzoek is nodig, maar deze technieken zouden in de toekomst waardevol kunnen zijn voor mensen met geheugenproblemen.

Lees hier de publicatie:
Promising neurostimulation routes for targeting the hippocampus to improve episodic memory: a review