Nieuws

TINNITUS RESEARCH INITIATIVE - Together for a cure!

BRAI3N en TINNITUS RESEARCH INITIATIVE slaan de handen in elkaar om wetenschappelijke en klinische ideeën uit te wisselen.Website TRI...

Behandeling van chronische pijn met TDCS werd wetenschappelijk aangetoond.

TDCS van de occipitale zenuw lijkt een remmende invloed te hebben op het salience-netwerk, dat een rol speelt in hoe onaangenaam we pijn ervaren. Het normaliseren van de verstoorde balans tussen de pijn-veroorzakende dorsale anterieure cingulate cortex en de pijn-afremmende pregenuale anterieure cingulate cortex, kan een pijnsti...

Nieuw boekhoofdstuk: The Bayesian brain in imbalance: Medial, lateral and descending pathways in tinnitus and pain

Tinnitus en Pijn vertonen in de hersenen dezelfde disbalans tussen de netwerken. Bij chronische pijn is er sprake van een verstoorde balans tussen pijn-aanvoerende en pijn-onderdrukkende systemen. Bij tinnitus is er een onevenwicht tussen de hersenbanen die geluid aanbrengen en de hersengebieden die geluid afremmen. Zowel bij Ti...

Nieuw artikel: "De anatomie in de hersenen van Pijn en Lijden"

Pijn wordt verwerkt door drie verschillende netwerken die sterk op elkaar inwerken. - De somatosensorische cortex is voornamelijk verantwoordelijk voor het registreren van pijn. - De mediale route ,met als belangrijkste hubs de dorsale anterieure cingulate cortex en de insula, bepaalt hoe hard de patiënt lijdt onder de pijn...

"Tinnitus, ingebakken in de hersenen? " Bekijk of beluister hier de podcast

Bekijk de podcast Beluister de podcast ...