Textbook of Tinnitus - Second Edition

Eindelijk is het zover! Het nieuwe naslagwerk 'Textbook of Tinnitus' is afgewerkt.

Het geeft een grondige beschrijving van diverse vormen van tinnitus, inclusief hun pathofysiologie en behandelingsmogelijkheden. De informatie is gepresenteerd in een toegankelijk formaat, geschikt voor zowel onderzoekers als clinici, ongeacht hun kennisniveau over tinnitus. Het boek bundelt bijdragen uit de basiswetenschap, klinisch onderzoek en gezondheidszorg om zo het beheer van tinnitus te ondersteunen.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-35647-6