Ziekte van Parkinson

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) bij de Ziekte van Parkinson.

Recente wetenschappelijke publicaties tonen aan dat TMS zinvol kan zijn als behandelingstool bij de Ziekte van Parkinson.

In deze studie onderzochten onderzoekers de effectiviteit van herhaalde transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) bij de behandeling van de ziekte van Parkinson (PD).
Ze ontdekten dat rTMS, een niet-invasieve vorm van hersenstimulatie, positieve effecten had op zowel motorische als niet-motorische symptomen van de ziekte van Parkinson.
De studie omvatte 14 onderzoeken met 469 patiënten en concludeerde dat hoogfrequente rTMS op de primaire motorische schors (M1) effectief was in het verbeteren van motorische symptomen, terwijl stimulatie van de dorsolaterale prefrontale schors (DLPFC) mogelijk effectief was in het verlichten van depressieve symptomen.

De bevindingen suggereren dat rTMS een veelbelovende behandelingsoptie kan zijn voor PD-patiënten.

Lees hier de wetenschappelijke publicatie:
Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in Parkinson’s disease: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.


Dr. Chris van der Linden is een wereldautoriteit op vlak van bewegingsstoornissen met een bijzondere interesse in neuromodulatie als behandelingstool.Wat is TMS: