​Nieuwe studie toont aan dat Chronische pijn 'tussen de oren'​ zit ... letterlijk

Chronische pijn is langdurige pijn die aanhoudt na de normale genezingsperiode. De beleving van deze pijn komt voort uit abnormale interacties in het hersennetwerk, eerder dan uit voortdurende fysieke input van pijnreceptoren. Het wordt verondersteld dat dit wordt veroorzaakt door een onbalans tussen delen van de hersenen die pijn opwekken (dorsale anterior cingulate cortex en somatosensorische cortex) en delen die pijn onderdrukken (pregenuale anterior cingulate cortex). Deze onbalans kan objectief gemeten worden aan de hand van verhoudingen van stroomdichtheid tussen pijnlijke input en pijnremming. Een evenwicht tussen deze gebieden vereist communicatie, die meetbaar is via functionele en effectieve connectiviteitsmetingen. Bij patiënten met chronische neuropathische pijn wordt elektro-encefalografie gebruikt om de bron van de pijn te lokaliseren, waarbij blijkt dat een afwijkende verhouding tussen bepaalde hersengebieden aanwezig is. Verminderde functionele connectiviteit tussen deze gebieden en een verstoorde effectieve connectiviteit suggereren dat het probleem zich bevindt in de dorsale anterior cingulate cortex, wat wijst op een abnormale psychologische relevantie van de pijn. Samengevat kan chronische pijn worden gezien als een disbalans tussen pijnlijke input en de onderdrukking ervan.

Lees hier het wetenschappelijk onderzoek: Chronic pain as a brain imbalance between pain input and pain suppression