Onze dienst

Over ons

BRAI3N staat voor Brain Research clinic for Advanced, Innovative, Interdisciplinary and International Neuromodulation en werd opgericht door Jan Ost, Dr. Michael Boedts, Prof. Dr. Dirk De Ridder en Prof. Dr. Sven Vanneste.

Brai3n volgt de filosofie van Albert Eistein: “The grand aim of all science is to cover the greatest number of empirical facts by logical deduction from the smallest number of hypotheses or axioms”.

BRAI3N heeft als doel nieuwe neuromodulatie behandelingen te ontwikkelen door de gemeenschappelijke neurofysiologische mechanismen van ziekten te bundelen, zoals de ‘thalamocortical dysritmias’ (tinnitus, pijn, Parkinson, depressie, abscence-epilepsie) en de ‘reward deficiency syndromes’ (obesitas, verslaving, obsessive compulsive disorder, ADHD, Autisme, Tourette- en andere 'tic'-syndromen, persoonlijkheidsstoornissen).

BRAI3N is een multidisciplinaire en internationale samenwerking tussen artsen van verschillende disciplines, specialisten in de neuromodulatie, (neuro)psychologen, audiologen, kinesisten en neurowetenschappers.

Internationaal werken we nauw samen met labo’s in Ierland (Trinity College Dublin), USA (Universty of Texas at Dallas; Lab for Clinical and Integrative Neuroscience ), Nieuw-Zeeland (University of Otago) en Zuid-Korea (Seoul National University Bundang Hospital).
Om elkaar aan te vullen richt elke partner zich op een specifiek deel van het gemeenschappelijke wetenschappelijk onderzoek.

Hierdoor kunnen nieuwe wetenschappelijke inzichten klinisch worden toegepast, maar ook kunnen nieuwe klinische inzichten wetenschappelijk worden getoetst. Zo kunnen we snel nieuwe, wetenschappelijk gefundeerde, behandelingsprotocollen toepassen.

When ideas come together

Team

Jan Ost

Jan Ost is medeoprichter en -eigenaar van BRAI3N en vervult de taak van klinisch directeur. Hij studeerde in 1998 af als verpleegkundige. Zijn interesse in neurologie en neurochirurgie bracht hem naar het operatiekwartier in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Daar leerde hij prof. Dr. Dirk De Ridder kennen bij wie hij ...

Prof. dr. Dirk De Ridder

Prof. dr. Dirk De Ridder is professor Neurochirurgie aan 'the Dunedin School of Medicine', University of Otago in New Zealand’. Hij is medeoprichter en -eigenaar van BRAI3N. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in het begrijpen en behandelen van fantoompercepties (geluid, pijn) door middel van invasieve (implantaten) en niet-in...

Prof. dr. Sven Vanneste

Prof. dr. Sven Vanneste is een van de toonaangevende onderzoekers op vlak van auditieve neurowetenschappen, tinnitus, neuro-elektrofysiologische beeldvorming en hersenstimulaties. Hij is medeoprichter en -eigenaar van BRAI3N. Hij is vooral geïnteresseerd in het bestuderen van neurologische aandoeningen en het ontwikkelen van ...

Dr. Michaël Boedts

Dr. Michaël Boedts is Neus- Keel- en Oorarts met bijkomende bekwaming in de otologie. Hij is de auteur van de 'Tympanic Resonance Hypothesis' en ontwikkelde de 'tympanic patching' techniek. Door subtiel de spanning van het trommelvlies bij te regelen, worden verstoringen van het resonantie-systeem van het oor gecorrigeerd. D...

Dr Georges Otte

Dr Georges Otte is neuropsychiater, ex-hoofdgeneesheer van het P.C. Dr. Guislain, hoofd van het Neurolabo Guislain en ex-diensthoofd psychogeriatrie. Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich gespecialiseerd in de klinische neurofysiologie, met name EMG en EEG in het kader van neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen.

dr. Thierry Verplancke

Dr Thierry Verplancke volgde stage psychiatrie aan de UAntwerpen en de Université Catholique de Louvain (2012-2016). Hij genoot een bijkomende vorming in de Psychoanalytische Psychotherapie aan de UGent (2010-2013) en is lid van de Kring voor Psychoanalyse, New Lacanian School te Gent. Hij liep een buitenlandse stage in het GGZ...

Dr. Arne Van Renterghem

Dr. Arne Van Renterghem is huisarts in Merelbeke, Belgie. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de onderliggende neurobiologische processen van veel voorkomende psychische klachten zoals Burn-Out, surmenage (overspannenheid), stress, angst, depressie, OCD, miskend autisme en psychosomatische klachten.

Natalie Van Duysen - kinesitherapeut

Na haar universitaire opleiding Kinesitherapie aan de RUG (1993) heeft Natalie zich verder gespecialiseerd in orofaciale therapie in Amsterdam en Groningen met bijzondere aandacht voor het behandelen van kaak-, nek-, hals- en aangezichtsklachten.

Postacademisch werd Natalie erkend tot Manueel Therapeut (Mathera) en erkend tot Craniosacraal Therapeut (ICSA). Voorts is zij stagementor aan UG en KUL.

Kim Strubbe - Psycholoog

Na haar studies Master of Science in de psychologie (Universiteit Gent) heeft ze haar klinische vaardigheden verder aangescherpt binnen het Multidisciplinair Pijncentrum van het AZ Sint-Jan te Brugge. Daar behandelt ze sinds 2009 voornamelijk mensen met een psychofysiologische ontregeling en/of pijnproblematiek.

Kim is lid van de Vlaamse Pijnpsychologen en wordt erkend door de psychologencommissie.

Jessy Neyt - neuromodulatie verpleegkundige

Jessy Neyt studeerde in 2004 af als maatschappelijk werker. Tijdens haar studies raakte ze meer en meer geïnteresseerd in de psyche van de mens, daarom koos ze het psychiatrisch ziekenhuis als haar werkterrein. Jessy besloot zich verder te verdiepen in psychologie en neurologie en startte de opleiding verpleegkunde waar ze in a...

Frederique Moreels - neuromodulatie verpleegkundige

Frederique Moreels studeerde af als verpleegkundige in 2005. Door de nieuwsgierigheid naar hoe onze hersenen werken, specialiseerde zij zich in de verpleegkundige aspecten van neurologische aandoeningen. Ze bouwde een enorme ervaring op op de dienst neurologie - neurochirurgie en N.K.O.Naast het uitvoeren van de dagelijkse neu...

Tina Maheux - secretariaat

Tina Maheux werkt binnen BRAI3N als medische secretaresse. Zij zorgt voor de planning en alle administratieve taken. 0032 (0)468 34 08 44 ...

Trinity College Dublin - Ierland

Lab for Clinical and Integrative Neuroscience

Onder leiding van Prof. dr. Sven Vanneste maakt het 'labo voor Klinische en Integratieve Neurowetenschappen' deel uit van het departement Neurowetenschappen aan de faculteit voor Psychologyie aan Trinity College Dublin in Ierland.

USA

Lab for Clinical and Integrative Neuroscience

Onder leiding van Prof. dr. Sven Vanneste maakt het 'labo voor Klinische en Integratieve Neurowetenschappen' deel uit van het departement Neurowetenschappen aan de faculteit voor Gedrags- en Neurowetenschappen aan de Universiteit van Texas in Dallas in de Verenigede Staten.

Korea

Onder leiding van Jae-Jin Song onderzoekt de afdeling ‘Otorhinolaryngology Head-and-Neck Surgery’ van het Nationale Universitaire Bundang Ziekenhuis in Seoul, de hoofdstad van Zuid Korea, tinnitus met functionele neurologische beeldvorming. 


Braininnovations

Braininnovaties was opgericht als een joint venture om de zeer snelle nieuwe ontwikkelingen in brein research en technologie te integreren om nieuwe behandelingen te creëren voor onbehandelbare ziektes. Braininnovaties kwam tot stand toen de mensen van de Belgische BRAI3N-groep met de Technische Universiteit Delft en de Afdeling...

Technical University TU-Delft

Technical University TU-Delft the Netherlands department: Biomedical / Bioelectronics Engineering.Erasmus University Rotterdam department Neuroscience...

Tinnitus Research Initiative

Het Tinnitus Research Initiative (TRI) Foundation is een non-profit organisatie dat zich inzet voor een beter begrip van tinnitus met als doel een effectieve behandeling te ontwikkelen voor alle soorten oorsuizen ten behoeve van alle tinnituspatiënten.
https://www.tinnitusresearch.n...


TinnitusHouse

TinnitusHouse zoekt samen met vooraanstaande universiteiten en wetenschappers een oplossing voor tinnitus, door een unieke combinatie van data science, kunstmatige intelligentie, engineering en klinisch onderzoek in medische laboratoria.

https://tinnitushouse.nl/nl/

Stichting HOORMIJ

Heb je tinnitus of hyperacusis en heb je nood aan een gesprek met lotgenoten of wens je deel te nemen aan een informatiemoment? Stichting HOORMIJ hoort jou!!

BRAI3N steunt stichting HOORMIJ NVVS.

Tinnitus free

DOE MEE MET DIT INNOVATIEVE TINNITUS-ONDERZOEK!

TinnitusHouse wil tinnitusonderzoek een nieuwe dimensie geven door toepassing van (big) data-analysealgoritmen en -technieken. De studie zal duizenden patiënten grondig interviewen – en vervolgens karakteristieke patronen extraheren uit deze patiëntgegevens. Wanneer een patiënt de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt hij/zij automatisch aanbevelingen via e-mail van de groep patiënten waar haar/zijn tinnitus het meest op lijkt. Mogelijke remedies die op het eerste gezicht vreemd of hoogst onwaarschijnlijk lijken, kunnen dus van nieuw belang worden, wanneer ze worden ondersteund door de gegevens van grote aantallen patiënten. Op dezelfde wijze kunnen vaak toegepaste maar ineffectieve therapieën worden vermeden.

De enquête bevat onder andere vragen over hoe u tinnitus heeft ontwikkeld, wat uw beroep is, en over uw levensstijl en voeding.

https://tinnitusfree.eu/nl/

Wetenschappelijke Staff

Waarom investeren in een Wetenschappelijke Staff?Om innovatief te zijn moeten we up to date blijven met nieuwe kennis en inzichten over de topics waarmee we in de dagelijkse kliniek te maken hebben. Daarom is het voor BRAI3N belangrijk om experten, topwetenschappers en artsen uit te nodigen om hun kennis over hun vakgebied met o...