Onze dienst

Over ons

BRAI3N staat voor Brain Research clinic for Advanced, Innovative, Interdisciplinary and International Neuromodulation en werd opgericht door Jan Ost, Dr. Michael Boedts, Prof. Dr. Dirk De Ridder en Prof. Dr. Sven Vanneste.

Brai3n volgt de filosofie van Albert Eistein: “The grand aim of all science is to cover the greatest number of empirical facts by logical deduction from the smallest number of hypotheses or axioms”.

BRAI3N heeft als doel nieuwe neuromodulatie behandelingen te ontwikkelen door de gemeenschappelijke neurofysiologische mechanismen van ziekten te bundelen, zoals de ‘thalamocortical dysritmias’ (tinnitus, pijn, Parkinson, depressie, abscence-epilepsie) en de ‘reward deficiency syndromes’ (obesitas, verslaving, obsessive compulsive disorder, ADHD, Autisme, Tourette- en andere 'tic'-syndromen, persoonlijkheidsstoornissen).

BRAI3N is een multidisciplinaire en internationale samenwerking tussen artsen van verschillende disciplines, specialisten in de neuromodulatie, (neuro)psychologen, audiologen, kinesisten en neurowetenschappers.

Internationaal werken we nauw samen met labo’s in Ierland (Trinity College Dublin), USA (Universty of Texas at Dallas; Lab for Clinical and Integrative Neuroscience ), Nieuw-Zeeland (University of Otago) en Zuid-Korea (Seoul National University Bundang Hospital).
Om elkaar aan te vullen richt elke partner zich op een specifiek deel van het gemeenschappelijke wetenschappelijk onderzoek.

Hierdoor kunnen nieuwe wetenschappelijke inzichten klinisch worden toegepast, maar ook kunnen nieuwe klinische inzichten wetenschappelijk worden getoetst. Zo kunnen we snel nieuwe, wetenschappelijk gefundeerde, behandelingsprotocollen toepassen.

When ideas come together

Team

Jan Ost

Jan Ost is medeoprichter en -eigenaar van BRAI3N en vervult de taak van klinisch directeur. Hij studeerde in 1998 af als verpleegkundige. Zijn interesse in neurologie en neurochirurgie bracht hem naar het operatiekwartier in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Daar leerde hij prof. Dr. Dirk De Ridder kennen bij wie hij ...

Prof. dr. Dirk De Ridder

Prof. dr. Dirk De Ridder is professor Neurochirurgie aan 'the Dunedin School of Medicine', University of Otago in New Zealand’. Hij is medeoprichter en -eigenaar van BRAI3N. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in het begrijpen en behandelen van fantoompercepties (geluid, pijn) door middel van invasieve (implantaten) en niet-in...

Prof. dr. Sven Vanneste

Prof. dr. Sven Vanneste is een van de toonaangevende onderzoekers op vlak van auditieve neurowetenschappen, tinnitus, neuro-elektrofysiologische beeldvorming en hersenstimulaties. Hij is medeoprichter en -eigenaar van BRAI3N. Hij is vooral geïnteresseerd in het bestuderen van neurologische aandoeningen en het ontwikkelen van n...

Dr. Michaël Boedts

Dr. Michaël Boedts is Neus- Keel en Oorarts - otoloog met een bijzondere interesse voor tinnitus en hyperacusis. Hij is medeoprichter en -eigenaar van BRAI3N. Wetenschappelijk en klinisch is hij sterk geïnteresseerd in resonantiestoornissen van het oor zoals bij open buis van Eustachius (Tuba Aperta), het Tensor Tympani Syndroom...

Dr Georges Otte

Dr Georges Otte is neuropsychiater, ex-hoofdgeneesheer van het P.C. Dr. Guislain, hoofd van het Neurolabo Guislain en ex-diensthoofd psychogeriatrie. Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich gespecialiseerd in de klinische neurofysiologie, met name EMG en EEG in het kader van neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen.

Dr. Arne Van Renterghem

Dr. Arne Van Renterghem is huisarts in Merelbeke, Belgie. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de onderliggende neurobiologische processen van veel voorkomende psychische klachten zoals Burn-Out, surmenage (overspannenheid), stress, angst, depressie, OCD, miskend autisme en psychosomatische klachten.

Natalie Van Duysen - kinesitherapeut

Na haar universitaire opleiding Kinesitherapie aan de RUG (1993) heeft Natalie zich verder gespecialiseerd in orofaciale therapie in Amsterdam en Groningen met bijzondere aandacht voor het behandelen van kaak-, nek-, hals- en aangezichtsklachten.

Postacademisch werd Natalie erkend tot Manueel Therapeut (Mathera) en erkend tot Craniosacraal Therapeut (ICSA). Voorts is zij stagementor aan UG en KUL.

Muriel Wauters - psycholoog

Muriel heeft meer dan 10 jaar werkervaring in zowel de bedrijfs- als klinische context.
Tijdens haar werk als consultant in de Human Rescources, kwam ze vaak in aanraking met mensen die door een psychische problematiek (zoals bijv. een burnout, chronische ziekte, depressie, levensomstandigheden zoals een verlies of scheiding,…) hun werk, al dan niet tijdelijk, onderbraken. Haar nieuwsgierigheid werd gevoed om verder inzicht te krijgen in de bio-psychologische aspecten van psychisch lijden.

Haar interesse in de interactie tussen de werking van de hersenen, gedrag, omgevingselementen, ... en hoe dit alles onze psychische gezondheid bepaalt, bracht haar naar BRAI3N.

Florence Hullebusch - audioloog, logopedist

Florence Hullebusch studeerde af als logopediste - audioloog in 2013. Tijdens haar opleiding logopedie groeide haar interesse voor de audiologie waarin ze zich verder specialiseerde. Door haar voorkeur voor de klinische audiologie kwam ze na een stage terecht in het AZ Sint-Jan Brugge onder leiding van William Damman. Door haa...

Jessy Neyt - neuromodulatie verpleegkundige

Jessy Neyt studeerde in 2004 af als maatschappelijk werker. Tijdens haar studies raakte ze meer en meer geïnteresseerd in de psyche van de mens, daarom koos ze het psychiatrisch ziekenhuis als haar werkterrein. Jessy besloot zich verder te verdiepen in psychologie en neurologie en startte de opleiding verpleegkunde waar ze in a...

Frederique Moreels - neuromodulatie verpleegkundige

Frederique Moreels studeerde af als verpleegkundige in 2005. Door de nieuwsgierigheid naar hoe onze hersenen werken, specialiseerde zij zich in de verpleegkundige aspecten van neurologische aandoeningen. Ze bouwde een enorme ervaring op op de dienst neurologie - neurochirurgie en N.K.O.Naast het uitvoeren van de dagelijkse neu...

Tina Maheux - secretariaat

Tina Maheux werkt binnen BRAI3N als medische secretaresse. Zij zorgt voor de planning en alle administratieve taken. 0032 (0)468 34 08 44 ...

Trinity College Dublin - Ierland

Lab for Clinical and Integrative Neuroscience

Onder leiding van Prof. dr. Sven Vanneste maakt het 'labo voor Klinische en Integratieve Neurowetenschappen' deel uit van het departement Neurowetenschappen aan de faculteit voor Psychologyie aan Trinity College Dublin in Ierland.

USA

Lab for Clinical and Integrative Neuroscience

Onder leiding van Prof. dr. Sven Vanneste maakt het 'labo voor Klinische en Integratieve Neurowetenschappen' deel uit van het departement Neurowetenschappen aan de faculteit voor Gedrags- en Neurowetenschappen aan de Universiteit van Texas in Dallas in de Verenigede Staten.

Korea

Onder leiding van Jae-Jin Song onderzoekt de afdeling ‘Otorhinolaryngology Head-and-Neck Surgery’ van het Nationale Universitaire Bundang Ziekenhuis in Seoul, de hoofdstad van Zuid Korea, tinnitus met functionele neurologische beeldvorming. 


Braininnovations

Braininnovaties was opgericht als een joint venture om de zeer snelle nieuwe ontwikkelingen in brein research en technologie te integreren om nieuwe behandelingen te creëren voor onbehandelbare ziektes. Braininnovaties kwam tot stand toen de mensen van de Belgische BRAI3N-groep met de Technische Universiteit Delft en de Afdeling...

Technical University TU-Delft

Technical University TU-Delft the Netherlands department: Biomedical / Bioelectronics Engineering.Erasmus University Rotterdam department Neuroscience...

Tinnitus Research Initiative

Het Tinnitus Research Initiative (TRI) Foundation is een non-profit organisatie dat zich inzet voor een beter begrip van tinnitus met als doel een effectieve behandeling te ontwikkelen voor alle soorten oorsuizen ten behoeve van alle tinnituspatiënten.
https://www.tinnitusresearch.n...