Onze dienst

Over ons

BRAI3N staat voor Brain Research clinic for Advanced, Innovative, Interdisciplinary and International Neuromodulation en werd opgericht door Jan Ost, Prof. Dr. Dirk De Ridder en Prof. Dr. Sven Vanneste.

Onze missie is helder: “het behandelen van mensen met neurologische en psychiatrische aandoeningen binnen een multidisciplinair kader, waarbij we kunnen vertrouwen op een team van artsen uit diverse specialismen, neuromodulatie-experts en neurowetenschappers.

Sinds onze oprichting in 2006 (Universiteit van Antwerpen) hebben we een pioniersrol vervuld in de wereld van neuromodulatie. In 2018 startten we onze eigen kliniek op in Gent.

Op internationaal niveau werken we nauw samen met vooraanstaande laboratoria, waaronder Trinity College Dublin in Ierland, de University of Texas at Dallas (Lab for Clinical and Integrative Neuroscience) in de Verenigde Staten, de University of Otago in Nieuw-Zeeland, en het Seoul National University Bundang Hospital in Zuid-Korea.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden bij ons niet alleen klinisch toegepast, maar ook grondig onderzocht via wetenschappelijke tests. Deze benadering maakt een snelle implementatie mogelijk van nieuwe, wetenschappelijk gefundeerde behandelingsprotocollen.

De groeiende interesse in neuromodulatie wordt gestimuleerd door de vooruitgang in het begrijpen van 'hoe de hersenen werken'. Met toenemende middelen en verfijnde onderzoekstechnieken is het cruciaal om de mogelijkheden van neuromodulatie voortdurend wetenschappelijk te onderbouwen. Alleen op basis van dergelijke wetenschappelijke bewijzen kunnen we een overtuigend argument bieden in de discussie over de effectiviteit van deze innovatieve behandelingsvormen.

De investering in wetenschappelijk onderzoek is voor ons een absolute noodzaak. Het stelt ons in staat om steeds dieper in het brein te duiken en meer te begrijpen van de complexe puzzel die het vormt

Noodzaak Creëert Innovatie

Team

Onze kernwaarden

Excellence: Bij BRAI3N streven we naar uitmuntendheid op alle fronten. Of het nu gaat om behandelingsprotocollen, patiëntenopvolging of de menselijkheid waarmee we elk individu benaderen, onze ambitie is om telkens het beste van onszelf te geven. Recognition: We begrijpen de universele behoefte aan waardering en erkenning als i...

Jan Ost

Jan Ost, medeoprichter en mede-eigenaar van BRAI3N, bekleedt de functie van klinisch directeur. In 1998 behaalde hij zijn diploma als verpleegkundige. Zijn interesse in neurologie en neurochirurgie leidde hem naar het operatiekwartier van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, waar hij in contact kwam met prof. Dr. Dirk ...

Prof. Dr. Dirk De Ridder

Prof. dr. Dirk De Ridder is professor Neurochirurgie aan 'the Dunedin School of Medicine', University of Otago in New Zealand’, waar hij sinds 10 jaar onderzoek voert naar neuromodulatie en hersenwetenschappen doceert. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in het begrijpen en behandelen van fantoompercepties (geluid, pijn) door mi...

Prof. dr. Sven Vanneste

Prof. dr. Sven Vanneste is een van de toonaangevende onderzoekers op vlak van auditieve neurowetenschappen, tinnitus, neuro-elektrofysiologische beeldvorming en hersenstimulaties. Hij is medeoprichter en -eigenaar van BRAI3N. Hij is vooral geïnteresseerd in het bestuderen van neurologische aandoeningen en het ontwikkelen ...

Dr Georges Otte

Dr Georges Otte is neuropsychiater, ex-hoofdgeneesheer van het P.C. Dr. Guislain, hoofd van het Neurolabo Guislain en ex-diensthoofd psychogeriatrie. Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich gespecialiseerd in de klinische neurofysiologie, met name EMG en EEG in het kader van neurologische, psychologische en psychiatrische aandoenin...

Dr. Thierry Verplancke

Dr Thierry Verplancke volgde stage psychiatrie aan de UAntwerpen en de Université Catholique de Louvain (2012-2016). Hij genoot een bijkomende vorming in de Psychotherapie aan de UGent (2010-2013) en is lid van de Kring voor Psychoanalyse, New Lacanian School te Gent. Hij liep een buitenlandse stage in het GGZ WNB Bergen-op-Z...

Dr Jean-Pierre Van Buyten

Dr. Jean-Pierre Van Buyten heeft zijn opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit Brussel, met als specialisaties anesthesie en intensieve zorg pijntherapie, neuroanesthesie en obstetrische anesthesie. Sinds 2004 bekleedt hij de functie van Hoofd van het Pijncentrum in VITAZ in Sint Niklaas, waarbij zijn focus ligt op invasieve...

Dr. Chris van der Linden

Dr. Chris van der Linden is neuroloog, hij genoot zijn opleiding in de Verenigde Staten aan de Harvard University in Boston en de Universiteit van Texas. Aan de Baylor College of Medicine in Houston specialiseerde hij zich verder in bewegingsstoornissen. Toen hij naar Gent verhuisde, verbond hij zich als neuroloog aan het Uni...

Evelyn De Clercq

Slecht werkende neurofysiologische processen kunnen leiden tot neurologische en psychiatrische aandoeningen zoals depressie, fibromyalgie, vermoeidheid, chronische pijn, gegeneraliseerde angststoornissen, aandachtstoornissen, burn-out, … . Er is wetenschappelijk en klinisch bewijs dat biochemische processen een belan...

Jessy Neyt - Hoofdverpleegkundige

Jessy Neyt studeerde in 2004 af als maatschappelijk werker. Tijdens haar studies raakte ze meer en meer geïnteresseerd in de psyche van de mens, daarom koos ze het psychiatrisch ziekenhuis als haar werkterrein. Jessy besloot zich verder te verdiepen in psychologie en neurologie en startte de opleiding verpleegkunde waar ze in ...

Frederique Moreels - neuromodulatie verpleegkundige

Frederique Moreels studeerde af als verpleegkundige in 2005. Door de nieuwsgierigheid naar hoe onze hersenen werken, specialiseerde zij zich in de verpleegkundige aspecten van neurologische aandoeningen. Ze bouwde een enorme ervaring op op de dienst neurologie - neurochirurgie en N.K.O.Naast het uitvoeren van de dagelijkse n...

Sarah Rambour - neuromodulatie verpleegkundige

In 2012 behaalde Sarah Rambour haar diploma als vroedvrouw, gevolgd door haar diploma als verpleegkundige met specialisatie in de pediatrie in 2013 aan de Katho hogeschool te Kortrijk. Ze zette haar academische reis voort door de opleiding bachelor na bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg te volgen aan de Eras...

Eva Geeraerts - secretariaat

Eva Geraerts vervult de rol van secretaresse binnen BRAI3N. Ondanks haar opleiding in bijzondere jeugdzorg, wat getuigt van een opvallend empathische achtergrond, ontdekte Eva dat ze zich meer op haar gemak voelde in een administratieve functie. In 2018 maakte ze uiteindelijk de overstap naar deze carrière. De invloed van ha...

Dr. Arne Van Renterghem - externe medewerker

Dr. Arne Van Renterghem is huisarts in Merelbeke, Belgie. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de onderliggende neurobiologische processen van veel voorkomende psychische klachten zoals Burn-Out, surmenage (overspannenheid), stress, angst, depressie, OCD, miskend autisme en psychosomatische klachten. Als huisarts engageert hij zi...

Kim Strubbe - Psycholoog - externe medewerker

Na haar studies Master of Science in de psychologie (Universiteit Gent) heeft ze haar klinische vaardigheden verder aangescherpt binnen het Multidisciplinair Pijncentrum van het AZ Sint-Jan te Brugge. Daar behandelt ze sinds 2009 voornamelijk mensen met een psychofysiologische ontregeling en/of pijnproblematiek.

Kim is lid van de Vlaamse Pijnpsychologen en wordt erkend door de psychologencommissie.

Trinity College Dublin - Ierland

Lab for Clinical and Integrative Neuroscience

Onder leiding van Prof. dr. Sven Vanneste maakt het 'labo voor Klinische en Integratieve Neurowetenschappen' deel uit van het departement Neurowetenschappen aan de faculteit voor Psychologie aan Trinity College Dublin in Ierland.

USA

Lab for Clinical and Integrative Neuroscience

Onder leiding van Prof. dr. Sven Vanneste maakt het 'labo voor Klinische en Integratieve Neurowetenschappen' deel uit van het departement Neurowetenschappen aan de faculteit voor Gedrags- en Neurowetenschappen aan de Universiteit van Texas in Dallas in de Verenigede Staten.

Korea

Onder leiding van Jae-Jin Song onderzoekt de afdeling ‘Otorhinolaryngology Head-and-Neck Surgery’ van het Nationale Universitaire Bundang Ziekenhuis in Seoul, de hoofdstad van Zuid Korea, tinnitus met functionele neurologische beeldvorming. 


Braininnovations

Braininnovaties was opgericht als een joint venture om de zeer snelle nieuwe ontwikkelingen in brein research en technologie te integreren om nieuwe behandelingen te creëren voor onbehandelbare ziektes. Braininnovaties kwam tot stand toen de mensen van de Belgische BRAI3N-groep met de Technische Universiteit Delft en de Afdeling...

Technical University TU-Delft

Technical University TU-Delft the Netherlands department: Biomedical / Bioelectronics Engineering.Erasmus University Rotterdam department Neuroscience...

Tinnitus Research Initiative

Het Tinnitus Research Initiative (TRI) Foundation is een non-profit organisatie dat zich inzet voor een beter begrip van tinnitus met als doel een effectieve behandeling te ontwikkelen voor alle soorten oorsuizen ten behoeve van alle tinnituspatiënten.
https://www.tinnitusresearch.n...


TinnitusHouse

TinnitusHouse zoekt samen met vooraanstaande universiteiten en wetenschappers een oplossing voor tinnitus, door een unieke combinatie van data science, kunstmatige intelligentie, engineering en klinisch onderzoek in medische laboratoria.

https://tinnitushouse.nl/nl/

Stichting HOORMIJ

Heb je tinnitus of hyperacusis en heb je nood aan een gesprek met lotgenoten of wens je deel te nemen aan een informatiemoment? Stichting HOORMIJ hoort jou!!

BRAI3N steunt stichting HOORMIJ NVVS.

Tinnitus free

DOE MEE MET DIT INNOVATIEVE TINNITUS-ONDERZOEK!

TinnitusHouse wil tinnitusonderzoek een nieuwe dimensie geven door toepassing van (big) data-analysealgoritmen en -technieken. De studie zal duizenden patiënten grondig interviewen – en vervolgens karakteristieke patronen extraheren uit deze patiëntgegevens. Wanneer een patiënt de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt hij/zij automatisch aanbevelingen via e-mail van de groep patiënten waar haar/zijn tinnitus het meest op lijkt. Mogelijke remedies die op het eerste gezicht vreemd of hoogst onwaarschijnlijk lijken, kunnen dus van nieuw belang worden, wanneer ze worden ondersteund door de gegevens van grote aantallen patiënten. Op dezelfde wijze kunnen vaak toegepaste maar ineffectieve therapieën worden vermeden.

De enquête bevat onder andere vragen over hoe u tinnitus heeft ontwikkeld, wat uw beroep is, en over uw levensstijl en voeding.

https://tinnitusfree.eu/nl/

Wetenschappelijke Staff

Waarom investeren in een Wetenschappelijke Staff?Om innovatief te zijn moeten we up to date blijven met nieuwe kennis en inzichten over de topics waarmee we in de dagelijkse kliniek te maken hebben. Daarom is het voor BRAI3N belangrijk om experten, topwetenschappers en artsen uit te nodigen om hun kennis over hun vakgebied met o...