Dr. Arne Van Renterghem - externe medewerker

Dr. Arne Van Renterghem is huisarts in Merelbeke, Belgie. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de onderliggende neurobiologische processen van veel voorkomende psychische klachten zoals Burn-Out, surmenage (overspannenheid), stress, angst, depressie, OCD, miskend autisme en psychosomatische klachten.

Als huisarts engageert hij zich niet alleen voor zijn patienten, maar ook voor huisartsen in opleiding. Hij is voorzitter van OVERSTAG, de vertegenwoordiging van praktijkopleiders voor huisartsen in opleiding (https://www.overstag.be/).

Arne heeft naast zijn interesse in de werking van het menselijk lichaam, een passie voor medische ethiek en -deontologie.

Het is door die neuro-ethische en deontologische interesse, evanals de sociale aspecten van de geneeskunde, dat dr. Van Renterghem betrokken is bij de multidisciplinaire bespreking, indicatiestelling en behandeling van patienten met psychologische en psychiatrische problemen voor medicamenteus geassisteerde neuromodulatie. Dit gebeurt in samenwerking met neuropsychiater Dr Georges Otte en neurochirurg Prof Dirk De Ridder.

Dr. Arne Van Renterghem Fraterstraat 49 9820 Merelbeke 09/230.86.68 (secretariaat) info@ha-vanrenterghem.be (voor praktische afspraken en administratie) Online afspraken: www.ha-vanrenterghem.be