Tina Maheux - secretariaat

Tina Maheux werkt binnen BRAI3N als medische secretaresse.
Zij zorgt voor de planning en alle administratieve taken.

0032 (0)9273 66 60