Natalie Van Duysen - kinesitherapeut

Na haar universitaire opleiding Kinesitherapie aan de RUG (1993) heeft Natalie zich verder gespecialiseerd in orofaciale therapie in Amsterdam (ACTA) en Utrecht met bijzondere aandacht voor het behandelen van kaak-, nek-, hals- en aangezichtsklachten.

Postacademisch werd Natalie erkend tot Manueel Therapeut (Mathera) en erkend tot Craniosacraal Therapeut (ICSA). Voorts is zij stagementor aan UG en KUL.

Momenteel vervolledigt zij haar opleiding Osteopathie aan het Belso instituut met focus op de craniale regio.

De laatste jaren bemerkte zij dat vele patiënten met kaakklachten eveneens leden aan tinnitus en kwam dienaangaande tot de bevinding dat het effect van blokkages en spierspanningen t.h.v. nek en kaak vaak storende factoren zijn in de informatieoverdracht tussen brein en lichaam. Ook stress, slaapproblemen en disbalans kunnen daar een effect op hebben.

Steeds hebben de nieuwste klinische inzichten over de wisselwerking tussen de neurofysiologie van de hersenen en het menselijk lichaam, een centrale rol gespeeld tijdens haar behandelingen.

Door de jaren heen scherpte zij deze interesse en kennis aan door het volgen van vele navormingscursussen en specialisaties over tinnitus en kaakklachten.

Vooral de multidisciplinaire aanpak leverde hierbij vele nieuwe inzichten op in succesvolle behandelingstechnieken.

Zowel bij kaak-, en tinnitusklachten als bij chronische aandoeningen wordt een uitgebreid intakegesprek en klinisch onderzoek uitgevoerd en samen wordt er een behandelplan opgesteld en besproken. Vandaar dat een multidisciplinaire AANPAK van orofaciaal kinesist, NKO-arts, neuroloog, audioloog, psycholoog, tandarts en stomatoloog (MKA) centraal staat.

Meer in het bijzonder zijn het immers vaak spierspanningen, blokkages van nek en kaakgewricht, en angststoornissen die verantwoordelijk zij bij tinnitus en via gerichte, specifieke technieken en kinesitherapie wordt er rust en balans in het lichaam gebracht.

De relatie tussen tinnitus, chronische aandoeningen, fibromyalgie, burn-out en de neurofysiologie van de hersenen lieten haar inzien welke impact dit kan hebben op ons eigen persoon, individu en ook op ons zelfherstellend vermogen.

Binnen BRAI3N behandelt Natalie patiënten elke woensdag. Enkel op afspraak.

Natalie.vanduysen@brai3n.com

www.kinelochristi.be