Muriel Wauters - psycholoog

Na haar studies Psychologie en Gezondheidsvoorlichting en -bevordering, heeft Muriel haar therapeutische vaardigheden verder verdiept in de Cognitieve Gedragstherapie aan de Universiteit Gent. Ze is erkend bij de Psychologen Commissie en de Vereniging voor Gedragstherapie.
Daarnaast is ze verder gespecialiseerd in methodieken uit de derde generatie gedragstherapie: Mindfulness Based Stress Reduced therapy (MBSR), Acceptance & Commitment Therapy (ACT), Compassion Focused Therapy (CFT) en Schematherapie. Deze methodieken richten zich op het veranderen van onze attitude t.o.v. onze gevoelens, gedachten en gedrag, met als hoofddoel het zenuwstelsel in evenwicht te brengen. Verder gebruikt ze ook bewezen effectieve methodieken uit Trauma Sensitive Yoga Therapy (TSYT).

In therapie wordt gekeken hoe gedachten, gevoelens en gedrag elkaar beïnvloeden. Sommige psychische aandoeningen blijven moeilijk te behandelen, echter de recente neurologische interventies, in combinatie met een multidisciplinaire aanpak, waaronder psychotherapie, zijn veelbelovend. Het bio-psychosociaal model kan hier een passend antwoord geven.
Via psychotherapie ‘traint’ Muriel ons brein via cognitieve, gedrags- en ervaringsgerichte methodieken.

De behandeling van stressklachten en burn-out kan bestaan uit verschillende delen, waaronder o.a. het vergroten van inzicht en acceptatie, lichamelijke recuperatie, het aanpakken van valkuilen aan de hand van een persoonlijk actieplan en coaching, reïntegratie en/of hervalpreventie. Verder kan, afhankelijk van jouw specifieke situatie, aandacht besteed worden aan het verhelderen van jouw talenten, timemanagement, conflicthantering, assertiviteit, levensstijl, zelfbeeld, piekeren, … Daarbij richt ze zich zowel op individu- als organisatiegerichte elementen.

Voor het bevorderen of herwinnen van de gezondheid bij chronische aandoeningen zoals Tinnitus, CVS, psychosomatische klachten, … wordt er gekeken naar de rol van het gedrag bij het in stand houden, bevorderen en herwinnen van de gezondheid.
Via begeleiding kijkt ze samen hoe je jouw intenties om veranderingen in levensstijl (stoppen met roken of drinken, voedingspatronen of omgaan met chronische vermoeidheid of pijn), kan omzetten en vasthouden.
Ze houdt hierbij rekening met de relatie tussen onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Wanneer men last heeft van angst- en of stemmingsklachten, kan dit het dagelijks leven in mindere of meerdere mate beïnvloeden. Bij faalangst, sociale angst, paniekaanvallen, tijdelijke of steeds terugkerende depressieve klachten, klachten rond piekeren, zelfbeeld, assertiviteit, ..., kijkt ze samen met de patiënt hoe gedachten, gedrag en gevoelens elkaar beïnvloeden.

Plotse levensgebeurtenissen zoals het overlijden van een familielid of naaste, een miskraam, abortus, relatiebreuk, misbruik, … hebben een grote impact, waardoor het moeilijk kan zijn om door te gaan met het gewone leven. Iedereen beleeft dit proces op zijn eigen, persoonlijke manier. Samen kan er gekeken worden hoe we jou kunnen ondersteunen en begeleiden hierin.

Een multidisciplinaire aanpak geeft een unieke meerwaarde aan het herstelproces.
Muriel hecht belang aan een persoonlijke relatie en open dialoog om een veilige plek te creëren.

Contactgegevens:
muriel.wauters@brai3n.com
Afspraken kunnen worden gemaakt via info@brai3n.com of +32 (0)9 273 66 60