Kim Strubbe - Psycholoog - externe medewerker

De wisselwerking tussen lichaam en geest heeft Kim van jongs af aan geboeid. Na haar studies Master of Science in de psychologie (Universiteit Gent) heeft ze haar klinische vaardigheden verder aangescherpt binnen het Multidisciplinair Pijncentrum van het AZ Sint-Jan te Brugge. Daar behandelt ze sinds 2009 voornamelijk mensen met een psychofysiologische ontregeling en/of pijnproblematiek. Haar therapeutische vaardigheden werden aangescherpt binnen het postgraduaat psychotherapie (Universiteit Leuven), waar ze zich verder verdiepte in Mentalisation based treatment (MBT), DIT (Dynamic Interpersonal Therapy) en STPT (Short Term Psychodynamic Therapy), een evidence based behandeling voor mensen met chronische (functionele) pijnklachten. Haar recent gevolgde vormingen spitsten zich toe op trauma en het lichaam. Kim is lid van de Vlaamse Pijnpsychologen en wordt erkend door de psychologencommissie.

Wanneer mensen met pijn, tinnitus, fibromyalgie, whiplash, chronisch vermoeidheidssyndroom, burn-out, depressie, … geconfronteerd worden, wordt de draagkracht van de patiënt en zijn/haar omgeving sterk onder druk gezet. Pijn en uitputting omvatten immers heel wat meer dan fysiek lijden alleen. Verschillende levensdomeinen worden beïnvloed: Vertrouwde manieren om met situaties om te gaan werken niet meer. Heel wat zaken die voorheen vanzelfsprekend leken worden in vraag gesteld. Patiënten hebben twijfels over hun identiteit, relaties, werk, … Vaak is ook het vertrouwen in zichzelf en hun lichaam zoek. Angst- en stemmingsklachten zijn legitiem. Het stresssysteem is chronisch geactiveerd, mensen vinden geen rust en raken uitgeput. Men zit vast in een overlevingsmodus.

Vanuit een multidisciplinaire aanpak gaat Kim als psychologe samen met jou op weg om meer het bos door de bomen te zien, om meer houvast te verwerven binnen de chaos, om opnieuw wat rust en vertrouwen te helpen vinden in het eigen lichaam. Stress- en emotieregulatie staan hierbij voorop. Vaak worden er tijdens de begeleiding nieuwe prioriteiten vooropgesteld en worden waarden en normen herbekeken. Samen met de patiënt zoekt Kim naar manieren om anders om te gaan met de problematiek en zijn gevolgen.

Psycho-educatie is een belangrijk onderdeel van Kim haar werk, daarom bekijkt ze pijn vanuit een biopsychosociaal perspectief. Het beter begrijpen van hoe ons lichaam en ons zenuwstelsel functioneert kan soms een aanzet tot acceptatie/verandering zijn.

Als psychodynamisch geschoolde therapeute heeft ze oog voor relatiepatronen in het hier en nu. In therapie kan er op zoek gegaan worden naar alternatieve manieren om zich ten opzichte van anderen te verhouden zodat deze interacties minder energieopslorpend worden en er meer ruimte vrijkomt voor zelfrealisatie.

Om binnen een veilige context tot (her)ontdekking te kunnen komen zijn vertrouwen en respect voor eigenheid basisvoorwaarden. Het opnieuw meer in eigen kracht komen is tijdens de begeleiding een prioritair doel.