Eva Geeraerts - secretariaat

Eva Geraerts werkt binnen BRAI3N als secretaresse. Zij zorgt voor de planning en alle administratieve taken.

0032 (0)9273 66 60

eva.geeraerts@brai3n.com