Wetenschappelijke Staff

Waarom investeren in een Wetenschappelijke Staff?
Om innovatief te zijn moeten we up to date blijven met nieuwe kennis en inzichten over de topics waarmee we in de dagelijkse kliniek te maken hebben.

Daarom is het voor BRAI3N belangrijk om experten, topwetenschappers en artsen uit te nodigen om hun kennis over hun vakgebied met ons te delen.

Door mensen, kennis en ervaring bij elkaar te brengen ontstaat een creatieve sfeer waar nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.

Wanneer?
Eenmaal per 2 maanden wordt een bijeenkomst georganiseerd. Er wordt vooraf een duidelijk onderwerp afgesproken waarrond max. 2 sprekers een presentatie geven met de nieuwste inzichten vanuit hun vakgebied. Na de uiteenzettingen is er tijd voor vragen, discussies, bedenkingen, ... .

Voor wie?
De avonden zijn toegankelijk voor artsen, paramedici, psychologen, wetenschappers.

staff.jpg#asset:10820