Tinnitus Research Initiative

Het Tinnitus Research Initiative (TRI) is een project dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met tinnitus en tinnitus-gerelateerde stoornissen. Centraal in de missie van TRI staat het faciliteren en ondersteunen van biomedisch onderzoek dat zal leiden tot nieuwe, effectieve therapieën voor de behandeling van tinnitus (statuten van de Tinnitus Research Initiative Foundation).

Historisch werd tinnitusonderzoek uitgevoerd door individuen of kleine groepen uit een breed scala van verschillende disciplines en meestal onafhankelijk van elkaar. De activiteiten van TRI zijn gebaseerd op de overtuiging dat samenwerking tussen disciplines essentieel is voor een beter begrip van tinnitus en voor de ontwikkeling van effectieve behandelingen.

Staff TRI: https://www.tinnitusresearch.net/index.php/about-tri/staff