Tinnitus free

Het idee achter TinnitusHouse is een brede samenwerking tussen onderzoekers, medici, therapeuten en hulporganisaties die zich bezighouden met oorsuizen. Participerende organisaties zijn onder andere de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Regensburg, Stichting BrainInnovations, Stichting TinnitusFree, Stichting Hoormij en individuele patiënten en vrijwilligers. Tinnitus House probeert in die brede samenwerking antwoorden te krijgen op alle vragen rond het ontstaan, doormaken, verlichting en genezing van tinnitus.