New Zealand

Het onderzoek aan de Universiteit van Otago in Dunedin onder leiding van prof. Dr. Dirk De Ridder in Nieuw Zeeland omvat 4 luiken.

Een eerste luik is het proefdieronderzoek dat in samenwerking met de diensten 'Anatomy/Physiology' en 'Pharmacology' van de Universiteit van Otago, zich richt op het ophelderen van de hersenmechanismen die betrokken zijn bij oorsuizen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar nieuwe stimulatievormen voor hersenstimulaties met geïmplanteerde elektroden.

Een tweede onderdeel is het onderzoek dat zich focust op het ontrafelen van hersenmechanismen die betrokken zijn bij alcoholverslaving, OCD en stroke bij mensen bij wie elektroden werden geïmplanteerd. Dit gebeurt in samenwerking met de diensten 'Psychiatry' en 'Endocrinology'.

De derde peiler is, in samenwerking met de diensten 'Neurology', Psychiatry' en 'Endocrinology' van de Universiteit van Otago, het onderzoek naar niet-invasieve neuromodulatie methoden ter behandeling van geheugenstoornissen, voedselverslaving, obesitas en anorexia nervosa, manisch-depressieve aandoeningen. Ook nieuwere vormen van neuromodulatie zoals High Definition Transcraniele Pink Noise Stimulatie (HD-TPNS), Infraslow Neurofeedback voor voedselverslaving en Neurofeedback voor geheugenstoornissen worden wetenschappelijk onder de loep genomen.

Een vierde, maar niet te missen luik, is het opstellen van hypotheses over de werking van de hersenen en aanvullende nieuwe neurostimulatie methoden. Zonder een theoretisch model kan er geen gericht wetenschappelijk onderzoek gebeuren.

Al deze onderzoeken gebeuren op een gerandomiseerde en placebogecontroleerde wijze.