Nieuws

Nieuwe (online) bijeenkomsten oorsuizen: Tinnitus Trefpunt (stichtinghoormij.nl)

Heb je tinnitus en wil je praten met mensen die hier ook mee te maken hebben?
Schrijf je dan in voor één van deze bijeenkomsten die Hoormij∙NVVS online organiseert.

Effect HD-TDCS gefilmd

Wat is HD-TDCS?
HD-TDCS is een stimulatietechniek waarbij meerdere elektroden worden gebruikt om de werking van een bepaald hersengebied te beïnvloeden.

TDCS is een methode waarbij een zwakke gelijkstroom de werking van de hersencellen beïnvloedt.>
- Een positieve elektrode heeft een exciterende invloed op onderliggende neuronen. De hersencellen worden gevoeliger waardoor ze gemakkelijker en sneller kunnen ‘vuren’.
- Een negatieve elektrode heeft net het omgekeerde effect. De activiteit van de onderliggende hersencellen neemt af, waardoor ze minder 'vuren' en minder informatie overbrengen.

Het resultaat van de stimulatie is afhankelijk van de hersenzone waarop wordt ingewerkt.
TDCS heeft niet altijd een onmiddellijk effect, er moeten meerdere sessies worden uitgevoerd voordat het resultaat kan worden geëvalueerd. Het is noodzakelijk de stimulaties te herhalen om het effect te consolideren.

Dit Case Report wordt het effect van HD-TDCS in beeld gebracht.

Stichting HOORMIJ

Heb je tinnitus of hyperacusis en heb je nood aan een gesprek met lotgenoten of wens je deel te nemen aan een informatiemoment?
Stichting HOORMIJ hoort jou!!

BRAI3N steunt stichting HOORMIJ NVVS.

The Bayesian brain in imbalance

Ons pathofysiologische model suggereert dat pijn en tinnitus het gevolg zijn van een onevenwicht tussen twee pijn/tinnitus oproepende paden: een laterale sensorische route en een mediale affectieve route. Beide zijn niet meer in evenwicht met pijn- of geluid afremmende banen waardoor de sensatie continu wordt waargenomen.

Worldwide Tinnitus Research: A Bibliometric Analysis of the Published Literature Between 2001 and 2020

Tussen 2001 en 2020 weren 5748 wetenschappelijke artikels geschreven over TINNITUS. Vooral sinds 2010 zijn het aantal kwaliteitsvolle publicaties fors toegenomen.