Nieuws

Fibromyalgie artikel in EOS magazine

Leven met pijn en ongeloof

Patiënten kunnen overgevoelig zijn voor licht en geluid.
Ook overprikkelde darmen, vermoeidheid en haaruitval zijn bekende klachten.

Neuromodulatie in Nieuw Zeeland

The development of new brain stimulation devices, new stimulation designs and artificial intelligence is accelerating advances in the field of brain stimulation research. University of Otago Professor Dirk de Ridder says he has never been so excited about the potential to develop new treatments for debilitating conditions.

Imagine your brain was electrically stimulated and you were suddenly able to perform cognitive tasks at a higher level.


Oorsuizen is niet enkel een probleem van het oor

Om te begrijpen waarom de hersenen belangrijk zijn in het ontwikkelen van tinnitus moeten we eerst begrijpen hoe ze werken.
De hersenen hebben de vorm van een walnoot, duidelijk verdeeld in twee delen: de linker en de rechter hersenhelft of hemisfeer. Elke hemisfeer is op zijn beurt verdeeld in kwadranten: de voorhoofdskwab (frontale cortex), de slaapkwab (temporale cortex), de wandbeenkwab (pariëtale cortex) en de achterhoofdkwab (occipitale cortex). Elk deel heeft zijn specifieke functies en taken, de hersenen bestaan als het ware uit modules. Wij onderscheiden verschillende zones die elk apart instaan voor de verwerking van het zicht, gel uid, beweging, gevoel, denken, rekenen, lezen, … . Als je alle handelingen die je gedurende een minuut uitvoer t zou optekenen en analyseren, zal je beseffen hoe gigantisch veel informatie de hersenen verwerken.

Wij zoeken een zelfstandig psycholoog

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, dynamische en gemotiveerde psycholoog met wie we samen een bruisend en competent team kunnen vormen, zodat we de problematiek van onze patiënten vanuit verschillende gespecialiseerde invalshoeken kunnen benaderen.TINNERE. BEHIND THE TUNE - waar kunst en wetenschap elkaar ontmoeten

TINNERE is een crossover project tussen kunstenaar Dominik 'Tjolle, Jan Ost en Overtoon.
Sinds haar kindertijd hoort Dominik tinnitus en auditieve hallucinaties. Om de buitenwereld kennis te laten maken met haar waarnemingen, heeft ze haar impressies weergegeven in een audiovisueel kunstwerk dat niet alleen gebaseerd is op haar eigen geluiden maar ook op haar eigen hersenactiviteit wat werd gemeten met qEEG's.

http://www.overtoon.org/productions/2020/tinnere-after-the-tune/