Open brief aan Minister Frank Vandenbroucke

Geachte heer Minister

Recent drukte U op TV tijdens de uitzending “De zevende dag” Uw diepe bezorgdheid uit aangaande het mentaal welzijn van allen die in deze corona tijden het niet gemakkelijk hebben. U vernoemde zowel de jongeren (studenten) als de ouderen alsmede alle mensen die mentaal gebukt gaan onder de helaas noodzakelijke sociale distantiëringsmaatregelen. U wil van mentale gezondheid een project van grote prioriteit maken en dat strekt U zeer tot eer. Geld ( met name 200 miljoen euro) dat in 2020 NIET door Uw voorgangster Mevr. De Block maar wel door het parlement werd vrijgemaakt (met dank aan SP-A en allen die hun voorstel daartoe mede ondersteunden ) zal U in staat stellen een en ander concreet te realiseren. U dacht o.a. aan de versterking van de eerste lijn psycholoog en ook aan de versterking van de mobiele equipes teneinde de GGZ-zorg dicht bij de mensen te brengen en daardoor soms stigmatiserende en belastende kliniek opnames in de psychiatrie te vermijden.

Mobiele equipes kunnen inderdaad snel op de bal spelen en veel crisis situaties in loco dwz aan huis van de patiënt defusioneren maar ze zijn niet almachtig en wanneer ze het zelf niet aankunnen (vb. diepe depressie of dreigende suïcide) dan hebben ze helaas weinig ander alternatief dan aandringen op een vrijwillige dan wel gedwongen opneming in …een psychiatrische kliniek, net datgene wat we eigenlijk via onze ME’s (Mobiele Equipes) proberen te vermijden.

Daarom zou het bijzonder nuttig zijn om een tussenplateau te scheppen, nl. een poliklinisch 24/7 therapeutisch centrum waar naast psycholoog of psychotherapeut ook andere vormen van effectieve behandeling kunnen aangeboden worden. Zeker bij ernstige vitale depressies, burn-out, cognitieve dysfuncties, addicties, suïcide dreiging of suïcide preventie kan een dergelijk aanbod snel, laagdrempelig en zeer interessant zijn als tussenstap ter vermijding van een residentiele opname. We denken hier op de eerste plaats aan de repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie (rTMS) , een non traumatische patiëntvriendelijke techniek waarvoor een zeer duidelijke EBM- evidentie bestaat van werkzaamheid op cognitief en affectief vlak en bovendien een bewezen antidepressief en anti suïcidaal effect heeft. De rTMS behandeling is reeds in de USA door de FDA erkend sinds okt 2008 voor de behandeling van o.a. therapieresistente depressies.

We zijn 13 jaar later en nog steeds wordt deze behandeling stiefmoederlijk behandeld, terwijl ze nochtans snel operatief kan ingezet worden, pijnloos is voor patiënt en ambulant kan gebeuren in de stigmatiserende laagdrempelige context van een ambulant therapeutisch centrum mits goed opgeleid medisch en paramedisch personeel.

Indien U echte efficiënte hulp wil bieden aan diverse bevolkingsgroepen van jong tot oud ondersteun dan aub dringend de centra of platformen die thans reeds deze behandeling aanbieden en inmiddels ruime expertise in verworven hebben. Mist goede financiële ondersteuning kunnen snel een aantal rTMS toestellen aangekocht worden en snel efficiënte therapiecentra worden opengesteld.

Als men wil dat het geld dat in dit speerpunt project wordt geïnvesteerd ook een goede ROI (return on Investment) kan boeken in de zin van meetbare verbetering van de geestelijke gezondheidszorg, dan is daar een duidelijke road map: modern, bewezen efficiënt, laagdrempelig, non traumatisch en patiënt vriendelijk zonder nood aan residentiële opname. Een dergelijk rTMS centrum kan een belangrijke “empowerement” zijn voor elke mobiele equipe en als operationele arm ervan grotere slagkracht verlenen en dus wezenlijk bijdragen aan het vermijden of verminderen van residentiele opnames

Dr. G. Otte, neuropsychiater

Werkzaam bij Brai3n