Nieuw boekhoofdstuk: The Bayesian brain in imbalance: Medial, lateral and descending pathways in tinnitus and pain

Tinnitus en Pijn vertonen in de hersenen dezelfde disbalans tussen de netwerken. Bij chronische pijn is er sprake van een verstoorde balans tussen pijn-aanvoerende en pijn-onderdrukkende systemen. Bij tinnitus is er een onevenwicht tussen de hersenbanen die geluid aanbrengen en de hersengebieden die geluid afremmen.

Zowel bij Tinnitus als bij chronische Pijn treedt een ‘referentie-reset’ op waardoor de hersenen de toestand van tinnitus en chronische pijn als een (nieuwe) normale status beschouwen.

Behandelingen zullen zich moeten richten op het reconditioneren van deze hersenverbindingen.

Lees hier het volledige boekhoofdstuk: Pain And Tinnitus