Lezing door prof De Ridder: Fibromyalgie als hersenaandoening: echt of ingebeeld?

Fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom zijn controversiële onderwerpen in de medische wereld.
Titels van wetenschappelijke artikelen zoals “fibromyalgia: the medicalization of misery”, “fibromyalgia, real or imagined?” tonen aan dat fibromyalgie niet algemeen aanvaard is als ziekte.

Recent hersenonderzoek toont echter aan dat fibromyalgie geassocieerd is aan een gebrekkige onderdrukking van pijn, geluid, licht, reuk en andere stimuli. Dit leidt tot een onevenwicht tussen input en onderdrukking van interne en externe prikkels met een veralgemeende hypersensitiviteit en uitputting tot gevolg.

Dit inzicht leidt tot nieuwe behandelingsmethoden waarbij het onderdrukkingssysteem van de hersenen wordt geactiveerd met medicatie, magnetische of elektrische stimulatie of hersentraining. Een alternatief is het herbalanceren van de hersenencircuits die betrokken zijn bij het ontstaan van fibromyalgie.

Inschrijven: https://www.breinwijzer.be/eve...