Dr Georges Otte presenteert zijn boek: "psychiatrie (met kleine p)"

Het moet worden toegegeven dat in de wetenschappelijke literatuur saaiheid troef is. Afgezien van de “Ignobel” gelauwerde onderzoeken gebeurt het zeer zelden dat een artikel in een gerenommeerd tijdschrift er in slaagt een glimlach te ontlokken aan de argeloze lezer.

Dit alles geldt nog meer voor wat men zou kunnen noemen de metawetenschappen: wetenschapsfilosofie, statistiek en de interpretatie er van, en de mathematisch nog slechter verteerbare maar tegenwoordig immens populaire “big data analyse”, “neuronale netwerken”, en afgeleiden.

Te midden van dit nuttige en nodige, maar gortdroge, wetenschappelijke geweld wordt wel eens gedroomd, al of niet hardop, dat iemand eens een wat meer verteerbare maar hartig gekruide versie van kennisoverdracht zou realiseren. Dit om de hardwerkende arts wegwijs te maken in de maar al te vaak occult aandoende statistische concepten diets te maken.

Dit is precies wat college Otte doet met zijn boek “psychiatrie met kleine p”. Het boek is een grabbelton feiten en metakennis toegepast op de wereld van cognitieve wetenschappen, maar reikt ook tot ver hierbuiten. De analyse van de methodieken zijn evengoed van belang voor de geneeskundige kennis in ruimere zin. De psychiatrie uit de titel is zeker niet de enige discipline waar de arts vrolijk verdrinkt in de modderpoelen van slecht uitgevoerde analyses, waar men zich vergaapt aan de heilige graal van de “p-waarde”, en waar men conclusies trekt die door de gegevens niet worden ondersteund.

Het is het ons bewust worden van de waarde van gezond verstand en een kritische geest dat op onnavolgbare wijze door collega Otte wordt gepresenteerd. Wat kan je werkelijk leren uit de “p” waarde? Wat is nu precies de Bayesiaanse benadering van kennis analyse? Waar loopt het in onze dagdagelijkse behandelingen mis, onder andere door onvoldoende kritische instelling? En nog veel meer.

Dit lardeert onze collega met een gezellige dosis humor, doordenkers en doordenkertjes om de onderwerpen toe te lichten en, vreemd genoeg, snoepgoed (om dit laatste te snappen moet je het boek maar lezen).

Wie er, als medicus, niet meer in slaagt om door het spreekwoordelijke bos de bomen niet meer te zien (geen verschrijving) zou er goed aan doen om in de vrije uren te genieten van enige humor, een wat bijspijkeren van wat roestige kennis, of van gewoon te snuisteren in dir zeer merkwaardige en originele boek.

De waarschijnlijkheid dat je er wat nieuws van opsteekt is “1”.

Een leuk boek over statistiek en probabiliteit? Surely, You must be joking !?

Moeilijk te geloven als we beseffen hoe destijds voor zovelen onder ons, deze onderwerpen een belangrijke bron van stress waren terwijl ze voor menig student actueel nog steeds het voorwerp uitmaken van grote angst en onzekerheid die vaak steil pieken naar een ware paniekaanval toe , naarmate de examenperiode naderbij komt. Het uur vande waarheid. .

“Een echt buisvak, meneer”, hoor je studenten zo vaak beweren. En helaas voor een aantal onder hen, die nochtans gehoopt hadden op een boeiende carrière in de psychologie of psychotherapie, is die vrees werkelijkheid geworden en werd het vak statistiek de klip waarop hun mooie idealen en toekomstdromen schipbreuk liepen.

Jammer en zo onnodig want wie eenmaal de “rationale” achter het statistisch denken begrijpt, zal voor altijd van deze angst verlost zijn.

Intimiderend kan het wel zijn. Bekijk maar even de cursussen en de handboeken en je begrijpt direct dat een en ander niet evident is. Complexe grafieken, ingewikkelde formules, vreemde terminologie (nulhypothese, error type I en II, en de beruchte kleine “p”). je zou er snel duizelig van worden en er het noorden bij verliezen.

Toch is en blijft statistiek en vooral gezond statistisch denken een essentiële wetenschappelijke techniek die iedereen zou moeten begrijpen.

Want niet enkel bachelors doch mensen die later in het kader van een een doctoraat of postdoctoraat een studie moeten opzetten, kunnen er niet omheen en niets erger dan een zware inspanning leveren gedurende meerdere maanden om finaal tot het besef te komen dat de studie “statistisch mank gelopen is”. Het gebeurt veel meer dan nodig is temeer daar statistiek en probabiliteit volstrekt logische en bijna “zelf evidente” begrippen zijn en eens men een eerste barrière kan doorbreken en het hoe en het waarom van bepaalde procedures leert inzien.

Statistiek kan bovendien best ook leuk zijn en op leuke en ernstige wijze tegelijk, probeert dit boekje dan ook op eenvoudige wijze deze statistische koudwatervrees te verhelpen.

Ook wie zelf geen studies moet opzetten kan er nuttig gebruik van maken om de studies die men te lezen krijgt in al dan niet gerenommeerde tijdschriften op hun statistische validiteit te helpen beoordelen wat ook zeer nuttig kan zijn als men ooit als “peer reviewer” uitgenodigd wordt.

Dit boekje probeert dus drempelverlagend, verhelderend en anxiolytica te werken zonder zichzelf al te ernstig te nemen want het is ook bedoeld om ontspannend te zijn. Dat gebeurt door een bewuste diversiteit waarbij persoonlijke opinies, visies noch skepp-tische onderwerpen of gekende controversies niet geschuwd worden. Het kan dus best prettig pittige discussies opleveren. De auteur is evenwel niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen dienaangaande.

En ook al zou het woord statistiek, koude L’Hermittiaanse rillingen in de medulla spinalis van menig homeopaat of alternatief arts kunnen opwekken, ook deze vaak zeer eerlijke en oprechte mensen kunnen er iets uit leren onder meer een methode om zonder afbreuk te doen aan hun geëigende individuele werkwijze met patiënten, toch het intrinsiek effect van hun homeopathische of andere preparaten te kunnen testen volgens de geijkte R.C.T techniek.

Onmogelijk ? Toch maar zo ja …hoe dan wel?

Dit en veel meer leest en leert U in “psychiatrie met kleine p <0.05”

Kopen?
U krijgt dit statistico mimetisch nachttafelboekje - met een hoek af- in de hand voor 60 euro (verzendingskosten inbegrepen) te storten op rekening BE25 0010 2780 0882 Van dr. G. Otte

Met duidelijke vermelding: Boek “kleine p” en naam en adres waarnaar het moet opgestuurd worden (via Bpost).