Nieuw artikel: "De anatomie in de hersenen van Pijn en Lijden"

Pijn wordt verwerkt door drie verschillende netwerken die sterk op elkaar inwerken.

- De somatosensorische cortex is voornamelijk verantwoordelijk voor het registreren van pijn.

- De mediale route ,met als belangrijkste hubs de dorsale anterieure cingulate cortex en de insula, bepaalt hoe hard de patiënt lijdt onder de pijn.

- De pijn-afremmende-route is mogelijk gerelateerd aan het percentage van de tijd dat de pijn prominent wordt waargenomen. Chronische pijn is waarschijnlijk het gevolg van een onevenwicht tussen de stijgende ‘pijnpaden’, die de pijn veroorzaken, en de dalende pijn-afremmende-paden.

Dit evenwichtsconcept suggereert dat het combineren van verschillende behandelingen de voorkeur geniet om chronische pijn te benaderen. Elke behandeling zou een ander specifiek netwerk of een deel ervan moeten beïnvloeden zodat het pijncircuit volledig kan worden gemoduleerd.

Volledig artikel: Brain Anatomy Of Pain And Suffering