burn-out is een neurobiologische aandoening!!

Wat is stress?

Stress is een normale overlevingsreactie op een bedreigende situatie. In een gevaarlijke situatie zal de hartslag en de ademhaling versnellen, komt adrenaline vrij in de bloedbaan en spannen de spieren zich op. Ons lichaam maakt zich automatisch klaar om te vechten of te vluchten.

Wanneer stress chronische vormen aanneemt, of wanneer de hoeveelheid stress groter wordt dan dat je als persoon aankan, kan dit tot lichamelijke klachten leiden.

Wat is burn-out?

Burn-out is een werkgerelateerde aandoening die optreedt bij werknemers die langdurig productief en succesvol hebben gewerkt, zowel voor zichzelf als anderen. De kernsymptomen zijn extreme vermoeidheid, verstoring van emotionele en cognitieve processen, en mentale afstand nemen als een beschermende reactie tegen verdere uitputting. Deze symptomen gaan gepaard met secundaire klachten, zoals een depressieve stemming, gedragsveranderingen en psychosomatische spanning. De oorzaak ligt voornamelijk in de onbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende werkgerelateerde hulpbronnen, met persoonlijke factoren als mogelijke bijdragers.

Uit een onderzoek van de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven blijkt dat meer dan 7 procent van de werkende bevolking in Vlaanderen burn-outklachten heeft, terwijl nog eens 9 procent zich in de gevarenzone bevindt. Dit komt neer op 460.000 werknemers!!

Burn-out vier kernsymptomen:

  • Uitputting, zowel fysiek als mentaal
  • Mentale distantie: sterke weerstand tegen het werk
  • Cognitieve ontregeling, zoals geheugenproblemen, aandachts- en concentratiestoornissen
  • Emotionele ontregeling: oncontroleerbare heftige emotionele reacties

En drie bijkomende dimensies:

  • Psychische spanningsklachten, bijvoorbeeld slaapproblemen, piekeren of paniekaanvallen
  • Psychosomatische spanningsklachten: lichamelijke klachten van psychische oorsprong
  • Depressieve stemming: zich somber en terneergeslagen voelen

Studies tonen aan dat burn-out syndroom geassocieerd is aan het uiteenvallen van het stresscoping-netwerk (amygdala, anterieure cingulate cortex, insula, dorsolaterale prefrontale cortex) in de hersenen. Deze gebieden zijn betrokken bij het bepalen van wat gedragsmatig belangrijk is, evenals bij het sturen van het sympathische deel (vlucht- en vechtreactie) van het autonome zenuwstelsel.

Burn-out is dus ontegensprekelijk een neurobiologische aandoening!

Hoe kan een burn-out vastgesteld worden?

Een echte biomarker voor burn-out bestaat nog niet maar met een qEEG komen we al dicht in de buurt.

Een qEEG, of kwantitatief elektro-encefalogram, is een geavanceerde vorm van EEG (elektro-encefalogram) waarbij computeranalyses worden gebruikt om de elektrische activiteit in de hersenen kwantitatief te meten.
De techniek wordt dagelijks gebruikt in neurowetenschappelijk onderzoek en klinische toepassingen, zoals bij neurologische en psychiatrische aandoeningen.

Behandeling burn-out:

Naast psychologische begeleiding en voldoende rust, is het zinvol om neuromodulatie toe te passen om de revalidatie te versnellen en te versterken.

TDCS (Transcranial Direct Current Stimulation) is een techniek waarbij lichte gelijkstroom wordt gebruikt om hersencellen meer of minder actief te maken. Het is al wetenschappelijk aangetoond dat TDCS een positieve invloed heeft op cognitieve- en geheugenprocessen.

Met Neurofeedback kan een bepaald deel of een netwerk van de hersenen worden getraind zodat de werking ervan wordt versterkt.


Wat is TDCS?


Wat is Neurofeedback?