artikel 'hoormij' NVVS: ​Tinnitus House, alle kennis over oorsuizen onder één dak

Vroeger was het idee: wetenschappers en professionals weten het. Dat is een paternalistische visie. Binnen de bevolking, en zeker onder de mensen met tinnitus, is enorm veel kennis. Die kennis willen we met Tinnitus House onder een dak bundelen. Iedereen brengt iets anders in. En ieders input is even waardevol. Alle delen zijn aanvullend.” Aan het woord is prof. dr. Dirk de Ridder, neurochirurg en autoriteit op het gebied van tinnitusbehandeling via neurostimulatie. Ook Hoormij.NVVS doet mee met Tinnitus House.

https://www.stichtinghoormij.n...

Website Hoormij: https://www.stichtinghoormij.n...