Tympanometrie

Het trommelvlies en de keten van gehoorbeentjes moet beweeglijk zijn om een geluidstrilling te kunnen opvangen en door te geven aan het slakkenhuis waar deze trilling wordt omgezet in een elektrisch signaal. Een tympanometrie meet deze beweeglijkheid op een objectieve manier.

Het kleinste spiertje van het menselijk lichaam is de musculus stapedius. Dit spiertje trekt reflexmatig samen bij luide geluiden en geeft een relatieve bescherming tegen een lawaaitrauma. Het meten van deze reflex noemt stapediusreflex-meting.

Bij een normaal gehoor zal de stapediusreflex meestal meetbaar zijn. Afwezigheid van de reflex wijst op een groter gehoorverlies.