Otoscopie

Bij problemen van het gehoor is het vanzelfsprekend dat de uitwendige gehoorgang en het middenoor worden onderzocht op infecties of op obstructies.

Het is niet zinvol een meting van het gehoor uit te voeren wanneer er zich een oorprop in de gehoorgang bevindt, de meting zou dan immers een vals beeld geven.


Soms is het nodig aanvullende onderzoeken uit te laten voeren zoals een CT of NMR (MRI). Dit kan van belang zijn bij ontstekingen maar ook om aangeboren of verworven misvormingen van het middenoor op te sporen.