Gehoortesten

Audiometrie

Wanneer er sprake is van tinnitus, hyperacusis, acoustic shock, evenwichtsstoornissen, ... is het belangrijk dat er wordt nagegaan of het gehoorsysteem voldoende functioneert.

Het gehoor wordt gemeten met een audiometer, een elektronisch apparaat dat in zijn basisuitvoering zuivere tonen produceert en wordt gebruikt om de gehoordrempel te bepalen. Wanneer er sprake is van gehoorverlies kan een onderscheid worden gemaakt tussen geleidings- (otosclerose, vocht in het oor) of perceptief  gehoorverlies(presbyacusis, geluidstrauma). 

Alvorens een meting van de gehoorscherpte kan worden uitgevoerd is het noodzakelijk na te gaan of de gehoorgang vrij is van cerumen (oorprop).

Een audiometrie wordt uitgevoerd in een geluidsarme cabine. Het geluid wordt via een hoofdtelefoon toegediend en wanneer de patiënt het aangeboden geluid waarneemt, steekt hij de hand op.

Het aangeboden geluid zal slechts zeer uitzonderlijk een oncomfortabel luidheidsniveau kunnen bereiken. Mensen met tinnitus of hyperacusis zullen geen hinder ondervinden van deze test.

Oto-akoestische emissies (OAE's)

Om na te gaan of de buitenste haarcellen van het binnenoor normaal functioneren kan een OAE-test worden uitgevoerd. Deze test is gevoeliger dan een audiometrie en vereist geen extra medewerking van de patiënt, behalve dat hij zich rustig moet houden en zich zo min mogelijk mag bewegen.

DPOAE's geven informatie over elke frequentie tussen 500Hz en 8000Hz. Vooral in kader van tinnitus of een lawaaitrauma kan het uitvoeren van een DPOAE een meerwaarde betekenen.