Heart rate variability (HRV)

Wat is een HRV-meting?

De Heart Rate Variability (HRV) is het verschil in tijd tussen de hartslagen in. Deze tijd varieert namelijk constant tenzij men een pacemaker heeft. Op basis van de variabiliteit van de tijd tussen de hartslagen wordt de activatiegraad van het autonome zenuwstelsel gemeten. Het autonome zenuwstelsel is het deel van het perifere zenuwstelsel dat een groot aantal functies (onbewust) reguleert zoals de ademhaling, de spijsvertering, de hartslag,… . Het kan worden onderverdeeld in het sympathisch- en het parasympatisch zenuwstelsel.

Bij stress wordt het sympathische zenuwstelsel geactiveerd, het lichaam maakt zich klaar om ‘te vechten of te vluchten’. De ademhaling en de hartslag worden sneller, de pupillen worden wijder, … Dit systeem is evolutionair zeer oud en van levensbelang. Het beschermt ons tegen gevaar; denk maar aan hoe u zou reageren wanneer u wordt achtervolgd door een hongerige beer. De kans dat u een beer tegenkomt is vandaag nogal klein, maar ons lichaam maakt geen onderscheid tussen het zien van een beer of het overbelast worden met werk, lawaai, het voelen van pijn,… . Wanneer het gevaar geweken is kan men zich weer ontspannen en zal de ademhaling en de hartslag rustiger worden, de spijsvertering op gang komen, … . Wanneer het ‘stressnetwerk’ in onze hersenen overprikkeld is, zal het sympathisch zenuwstelsel actief blijven waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om zich te ontspannen. 

Een HRV-meting geeft ons een idee over de verhouding tussen de sympathische en parasympatische activiteit in rust.

Hoe wordt een HRV-meting afgenomen?

Het afnemen van een HRV-meting is bijzonder eenvoudig en vereist geen specifieke medewerking van de patiënt. Er wordt een elektrocardiogram (EKG) afgenomen met 2 afleidingen. Daarvoor worden 2 elektroden op de borstkas gekleefd, meestal wordt dit gelijktijdig met een qEEG afgenomen maar het kan ook afzonderlijk.