BERA

Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)

Met een BERA wordt het gehoor objectief gemeten tot op het niveau van de hersenstam.

Een geluidssignaal (klikjes) wordt door het oor opgevangen via een hoofdtelefoon. Dit geluid wordt omgezet naar een elektrische prikkel die via de gehoorzenuw naar de hersenen wordt geleid. Een BERA-resultaat bestaat uit golven. Elke piek komt overeen met een specifieke plaats op het traject van het slakkenhuis naar de hersenstam.


Het BERA-tracé wordt vergeleken met normatieve waarden. Afwijkingen kunnen wijzen op retrocochleaire aandoeningen.

De test duurt niet langer dan 30 minuten en is niet pijnlijk. Om het tracé op te meten worden 4 elektroden op de huid gekleefd.