Disclaimer

De informatie op deze website wordt door BRAI3N met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Hier volgen de algemene voorwaarden bij het gebruik van deze website

Inhoud

BRAI3N  biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan BRAI3N niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt BRAI3N verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal hij die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen. De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen neemt u best contact op met BRAI3N via info@brai3n.com of 0468 34 08 44.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal BRAI3N deze altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. BRAI3N maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Veiligheid en beschikbaarheid

BRAI3N kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Intellectuele eigendom:

©BRAI3N

De gegevens op deze website zijn in principe eigendom van BRAI3N. BRAI3N geeft de toelating om de gegevens op deze website af te drukken en te gebruiken op voorwaarde dat deze gegevens louter voor eigen informatieve doeleinden worden aangewend. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming van BRAI3N.

Aansprakelijkheid

BRAI3N kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s). De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Vragen, suggesties en klachten

Heeft u vragen of suggesties om de website aan te passen? Hebt u een link gezien die niet langer werkt? Laat het dan weten via info@brai3n.com. Heeft u een suggestie om onze dienstverlening te verbeteren, heeft u een klacht of bent u tevreden over uw bezoek aan BRAI3N? Laat het ons weten via info@brai3n.com.