tPNS

Wat is tPNS

Transcranial Pink Noise Stiulatie (tPNS) is een nieuwe variatie op tRNS.

Pink noise of roze ruis of 1/f ruis is een ruis waarbij het spectrum meer lagere frequenties bevat dan hogere frequenties.

Deze ruisvorm benadert het natuurlijke vuurpatroon van neuronen. Om de werking van groepen hersencellen te beïnvloeden, is het beter om de taal waarin neuronen communiceren zo dicht mogelijk te benaderen.

Hoe dichter de natuurlijke werking wordt benaderd, hoe effectiever de stimulatie zal zijn.

Pink_noise_spectruM-3.jpg#asset:201

Een recent gepubliceerde studie van onze collega's in Nieuw Zeeland, toont aan dat het toedienen van deze pink noise stimulatie ter hoogte van de anterieure cingulate cortex, de drang om te eten doet afnemen bij mensen met een voedselverslaving.

Deze eerste resultaten zijn veel belovend en kunnen mogelijks worden toegepast bij andere aandoeningen.


Hoe wordt tPNS toegepast?

tPNS is niet pijnlijk, al kan men tijdens de stimulatie lichte tintelingen op de huid onder de elektrode voelen. tPNS heeft geen ernstige bijwerkingen. Tijdens een tPNS-sessie zit de patiënt in een comfortabele zetel.

Net als bij alle andere vormen van tES worden elektroden op de hoofdhuid geplaatst om een specifiek deel van de hersenen te prikkelen. Slechts een deel van de toegediende stroom zal de hersenschors bereiken, aangezien de hoofdhuid en de schedel een barrière met veel weerstand vormen. Toch is de sterkte van de stroom die de hersencellen bereikt, voldoende om de werking van de neuronen te beïnvloeden.

Om een effect te bereiken worden 2 tot 3 stimulaties per week uitgevoerd. Pas na 4 tot 5 sessies kan worden geëvalueerd of de stimulatie de klachten zal beïnvloeden. Een volledige behandeling bestaat uit minimaal 8 tot 10 stimulaties. Bij chronische aandoeningen is het soms noodzakelijk om deze stimulaties op regelmatige tijdstippen te herhalen.