tDCS

Wat is tDCS?

Transcraniële Direct Current Stimulatie (tDCS) is een methode waarbij een zwakke gelijkstroom de werking van de hersencellen beïnvloedt.

Door elektroden op de hoofdhuid te plaatsen wordt een specifiek deel van de hersenen geprikkeld. Slechts een deel van de toegediende stroom zal de hersenschors bereiken, aangezien de hoofdhuid en de schedel een weerstandsbarrière vormen. Toch is de sterkte van de gelijkstroom die de hersencellen bereikt, voldoende om de geladenheid van neuronen te beïnvloeden.

Een positieve elektrode heeft een exciterende invloed op onderliggende neuronen. De hersencellen worden gevoeliger waardoor ze gemakkelijker en sneller kunnen ‘vuren’. Een negatieve elektrode heeft net het omgekeerde effect. De activiteit van de onderliggende hersencellen neemt af, waardoor ze minder 'vuren' en minder informatie overbrengen.

Het resultaat van de stimulatie is afhankelijk van de hersenzone waarop wordt ingewerkt. Hersengebieden hebben immers hun eigen specifieke functies. TDCS heeft niet altijd een onmiddellijk effect, meestal moeten meerdere sessies worden uitgevoerd voordat het resultaat kan worden geëvalueerd. Wanneer de patiënt een verbetering merkt kan het na-effect variëren van enkele weken tot meerdere jaren.

Soms is het noodzakelijk om de TDCS-stimulaties op regelmatige tijdstippen te herhalen (onderhoudsbehandeling) om het effect te persisteren of zelfs te versterken.


Hoe wordt tDCS toegepast?

Twee of meerdere vochtige spons-elektroden worden op de hoofdhuid geplaatst en bevestigd met een rubberen elastiek of een netverband. De positie van de elektroden hangt af van de stimulatiezone en het vooropgestelde doel van de stimulatie.

TDCS is niet pijnlijk, al voelt men tijdens de stimulatie lichte tintelingen op de huid onder de elektrode. TDCS heeft geen ernstige bijwerkingen. Tijdens een TDCS-sessie zit de patiënt in een comfortabele zetel.

Om een effect te bereiken worden 2 tot 3 stimulaties per week uitgevoerd. Pas na 4 tot 5 sessies kan worden geëvalueerd of de stimulatie de klachten zal beïnvloeden. Een volledige behandeling bestaat uit minimaal 8 tot 10 stimulaties. Bij chronische aandoeningen is het soms noodzakelijk om deze stimulaties op regelmatige tijdstippen te herhalen.

TDCS kan worden toegepast bij tinnitus, depressie, CVS, fibromyalgie, burn-out, chronische pijn, …


Publicaties