tACS

Wat is tACS?

Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS) is een elektrische stimulatie waarbij een zwakke wisselstroom de werking van de hersenen beïnvloed.

Net als bij alle andere vormen van tES worden elektroden op de hoofdhuid geplaatst om een specifiek deel van de hersenen te prikkelen. Slechts een deel van de toegediende stroom zal de hersenschors bereiken, aangezien de hoofdhuid en de schedel een barrière met veel weerstand vormen. Toch is de sterkte van de stroom die de hersencellen bereikt, voldoende om de werking van de neuronen te beïnvloeden.

In tegenstelling tot bij gelijkstroom verandert bij wisselstroom de elektrische stroom continu van richting. De snelheid van het wisselen van de polariteit kan worden ingesteld. Op die manier kunnen we trage en snelle oscillaties gebruiken om de neuronen te beïnvloeden.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de Alpha-frequentie (rust-frequentie) van de visuele hersengebieden versterkt wordt wanneer een tACS-stimulatie deze specifieke frequentie aan de visuele hersenschors toedient.


Hoe wordt tACS toegepast?

Door elektroden op de hoofdhuid te plaatsen wordt een specifiek deel van de hersenen geprikkeld. Omdat de hoofdhuid en de schedel voor weerstand zorgen zal slechts een deel van de toegediende stroom de hersenschors bereiken. Toch is de sterkte van de stroom net voldoende om de werking van neuronen te beïnvloeden.

Een tACS stimulatie is niet pijnlijk. Tijdens een tACS-sessie zit de patiënt in een comfortabele zetel.

Om een effect te bereiken worden 2 tot 3 stimulaties per week uitgevoerd. Pas na 4 tot 5 sessies kan worden geëvalueerd of de stimulatie de klachten al dan niet beïnvloedt. Een volledige behandeling bestaat uit minimaal 8 tot 10 stimulaties. Bij chronische aandoeningen is het soms noodzakelijk om deze stimulaties op regelmatige tijdstippen te herhalen.

tACS kan worden toegepast tal van aandoeningen zoals tinnitus, depressie, CVS, fibromyalgie, burn-out, chronische pijn

publicaties