Source-based Neurofeedback

Wat is neurofeedback?

Hersenen hebben de capaciteit om dingen te leren door ervaringen, door te oefenen, door te studeren, … . Nieuwe verbindingen worden aangemaakt en niet gebruikte trajecten kunnen weer verdwijnen. Dit wordt neuroplasticiteit genoemd. Ons zenuwstelsel is dus in staat zijn organisatie aan te passen aan veranderingen in de omgeving. Dit principe biedt ons de mogelijkheid om onze hersenfunctie te trainen met Neurofeedback en Computer-Brain Interface technieken.

Terwijl de hersenactiviteit van een patiënt wordt gemeten krijgt de computer de opdracht om de elektrische werking van een specifiek hersengebied of -netwerk te volgen. Via een visuele prikkel op een scherm wordt de patiënt beloond wanneer de ‘juiste’ hersengolven in het specifieke hersengebied worden gemeten.


Dit gericht trainen van een hersengebied is gebaseerd op het principe van conditioneren waarbij de beloning zorgt voor de aanpassing van de hersenwerking, ook wel ‘trial en error’ leren genoemd.

Al staat neurofeedback nog ter discussie in de medische wereld, bij mensen met ADHD, epilepsie en slaapstoornissen heeft deze techniek zijn nut al bewezen.

Dankzij geavanceerde computertechnologie kunnen we dieper gelegen hersengebieden trainen.

Omdat Neurofeedback een leerproces is, kan het bij verschillende aandoeningen worden gebruikt.

publicaties