HD-tES

Wat is HD-tES?

High-Definition tES is een nieuwe vorm van tES.

In plaats van 2 elektroden te gebruiken, zoals bij de conventionele tES, worden meerdere elektroden gelijktijdig gebruikt. Hierdoor kan de stroom gerichter en dieper in de hersenschors dringen, of kunnen meerdere gebieden tegelijkertijd worden beïnvloed.

De High Defenition technologie kan worden toegepast bij Direct Current- , Alternating Current-, Random Noise- of Pink Noise stimulatie, naargelang het qEEG beeld en het klachtenpatroon.


Hoe wordt HD-tES toegepast?

Om de onderliggende werkingsmechanismen van HD-tES volledig te begrijpen is nog meer wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. De eerste onderzoeksresultaten van onze collega's van de labo's in Dallas en Nieuw-Zeeland zijn alleszins veelbelovend. Ze tonen aan dat dieper gelegen hersengebieden met HD-tDCS, een vorm van HS-tES, kunnen worden bereikt.

Een HD-tES stimulatie is niet pijnlijk. Tijdens een HD-tES-sessie zit de patiënt in een comfortabele zetel.

Net als bij alle andere vormen van tES worden elektroden op de hoofdhuid geplaatst om een specifiek deel van de hersenen te prikkelen. Slechts een deel van de toegediende stroom zal de hersenschors bereiken, aangezien de hoofdhuid en de schedel een barrière met veel weerstand vormen. Toch is de sterkte van de stroom die de hersencellen bereikt, voldoende om de werking van de neuronen te beïnvloeden.

Om een effect te bereiken worden 2 tot 3 stimulaties per week uitgevoerd. Pas na 4 tot 5 sessies kan worden geëvalueerd of de stimulatie de klachten al dan niet beïnvloedt. Een volledige behandeling bestaat uit minimaal 8 tot 10 stimulaties. Bij chronische aandoeningen is het soms noodzakelijk om deze stimulaties op regelmatige tijdstippen te herhalen.

HD-tES kan worden toegepast tal van aandoeningen zoals tinnitus, depressie, CVS, fibromyalgie, burn-out, chronische pijn, … .

wetenschappelijke publicaties

Case Report met video