Bijwerkingen en contra-indicaties

Is neuromodulatie gevaarlijk?

Niet invasieve neuromodulatie is, mits een goede begeleiding, niet gevaarlijk en heeft weinig bijwerkingen.
De meeste mensen verdragen de stimulaties heel goed.

Tijdens een TES behandeling kan men onder de elektrode lichte tintelingen en warmte gewaar worden.
Het is mogelijk dat men tijdens een TRNS of een TACS procedure lichtflitsen opmerkt. Dat is volledig normaal. Een verklaring voor dit fenomeen is dat er stroom op het netvlies terecht komt. Omdat het netvlies een bijzonder gevoelig orgaan is, zullen potentiaal verschillen resulteren in een lichtflits.
Na de stimulatie zijn het warmtegevoel, de tintelingen of de lichtflitsjes weer verdwenen.

Het kan wel eens voorkomen dat iemand na een stimulatie met TES lichte hoofdpijn heeft. Dit komt echter zelden voor en is van voorbijgaande aard.

Heel zelden kan een klein galvanisch huidletseltje van enkele millimeters groot voorkomen. Dit is te wijten aan de geleiding van de stroom naar een te klein punt op de elektrode. Mensen met een heel gevoelige huid zijn vatbaarder voor dit fenomeen.
Om zo'n brandwondje te voorkomen worden de elektroden regelmatig vernieuwd en worden de sponsjes voldoende doordrenkt met zout water.

TMS is een stimulatie waarbij een krachtig magnetisch veld wordt opgewekt. De stimulatie lokt een actiepotentiaal uit en heeft daarom een invloed op de onderliggende spieren en perifere zenuwbanen. Hierdoor wordt TMS als niet zo aangenaam aangevoeld. Zeker de eerste pulsaties zijn vervelend, na enkele minuten went men aan de prikkel en is de stimulatie goed te verdragen. TMS geeft wel meer hoofdpijn dan de TES behandelingen.

Neurofeedback heeft geen bijwerkingen.


Wanneer mag neuromodulatie niet worden toegepast?

Extra voorzichtigheid is geboden bij implantaten op of in het hoofd, zoals BAHA-hoorapparaten, cochleaire implantaten, VPS-shunt, hersenelektroden en aneurysmaclips.
Een pacemaker of een Baclofenpomp is geen contra-indicatie.

Epilepsie is voor bepaalde stimulatievormen een contra-indicatie.

Zwangerschap is op zich geen contra-indicatie. Omdat het effect van neuromodulatie op het ongeboren kind onvoldoende gekend is, wordt er tijdens de zwangerschapsperiode niet gestimuleerd.