Traumatisch hersenletsel (TBI)

Traumatisch hersenletsel (TBI) kan worden behandeld met TDCS!

Een klap op het hoofd door een val, een verkeersongeval of een geweldsincident kan de hersenen beschadigen doordat ze hard tegen de binnenkant van de schedel worden gedrukt (coup-contrecoupletsel). Ook een whiplash kan leiden tot een TBI.

Bij zeer ernstige trauma's kan dit zelfs resulteren in een hersenbloeding of zichtbare letsels aan de hersenstructuur, wat te zien is op een NMR (MRI) of CT-scan. Maar niet alle letsels zijn zichtbaar! Structureel lijkt alles in orde, maar toch kan de hersenfunctie verstoord zijn, wat vaak ernstige cognitieve problemen veroorzaakt.

Dit worden functionele letsels genoemd, die ontstaan door veranderde verbindingen tussen verschillende hersengebieden. Wanneer de 'rekenkracht' van de hersenen verstoord is, kan dit leiden tot een vertraagde verwerking van inkomende en uitgaande prikkels.

Dagelijkse taken worden plotseling onuitvoerbare puzzels doordat de hersenen minder efficiënt werken. De impact op het normaal functioneren is vaak aanzienlijk: geheugen-, aandacht- en concentratiestoornissen, maar ook vermoeidheid, woordvindingstoornissen en vertraagde reacties zijn hiervan het gevolg.

Patiënten ervaren vaak overgevoeligheid voor prikkels zoals licht en geluid, en hebben moeite met plannen, taakwisselingen en het uitvoeren van meerdere dagelijkse activiteiten.

De Amerikaanse film 'Concussion' van Peter Landesman (2015) brengt het verhaal van TBI zeer goed in beeld.

TDCS, een hersenstimulatie met een zwakke gelijkstroom, is effectief gebleken als hulpmiddel bij de revalidatie van executieve functies.

Een goede anamnese en meting van de hersenactiviteit (qEEG) is echter cruciaal voor het juiste toepassing van TDCS.