Migraine

Wat is migraine?

Migraine is een vorm van hoofdpijn met een duidelijk periodiek en recidiverend karakter dat gepaard gaat met misselijkheid, braken en een overgevoeligheid voor licht en geluid. Het komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.

Een typische aanval begint vaak met waarschuwingstekens zoals stemmings- en gevoelsveranderingen of trek krijgen in bepaald voedsel (vb. rusteloosheid, veranderende geur waarneming, verhoogde plasdrang, irritatie, duizeligheid, depressie, concentratiestoornis). Deze fase wordt doorgaans gevolgd door een ‘aura’ (gezichtsveldstoornissen, lichtflitsen, zigzag lijnen zien, cirkels zien, zien van ‘hete lucht’, …) waarna de eigenlijke hoofdpijn begint. De meeste patiënten klagen van kloppende en bonzende pijn achter de ogen, aan één of beide zijden van het hoofd.

Na de hoofdpijnfase is men zwaar vermoeid, niet in staat zich te concentreren en blijft het hoofd gevoeliger voor pijn.

Migraineaanvallen kunnen op elk moment van de dag uitbreken maar het is niet uitzonderlijk dat ze beginnen in de eerste fase van ontspanning (het weekend, begin van de vakantie). Een migraineaanval duurt doorgaans 4 tot 72 uren.

Hoe ontstaat migraine?

Impulsen van de hersenschors, de thalamus en de hypothalamus activeren het zogenoemde ‘centrum voor migraine’, wat vermoedelijk is gelegen in de hersenstam (raphekernen - kernen voor de aanmaak van Serotonine - en de locus coeruleus). Door dit centrum in de hersenstam te activeren, neemt de doorbloeding en de activiteit van de hersenschors af. Dit kan het ontwikkelen van een aura verklaren.

Serotonine blijkt een belangrijke rol te spelen bij migraine (raphekernen). Receptoren voor serotonine bevinden zich in de bloedvaten van de hersenen en in de uiteinden van de vijfde hersenzenuw (nervus trigeminus). Dit kan enerzijds verklaren waarom de vasomotoriek is verstoord bij migraine. Tijdens de eerste fase zijn de bloedvaten van de hersenen vernauwd (vasoconstrictie) terwijl ze verwijd (vasodilatatie) zijn tijdens de hoofdpijnfase. Anderzijds verklaart het de bonzende en kloppende pijngewaarwording, de nervus trigeminus of aangezichtszenuw staat immers in voor het gevoel in het aangezicht.

Wanneer de trigeminus wordt overprikkeld kan dat autonome reacties uitlokken zoals misselijkheid en braken.

Hoe wordt migraine behandeld?

Migraine kan doorgaans goed worden behandeld met medicatie. Het nadeel van medicijnen is dat ze vervelende bijwerkingen kunnen hebben. Indien medicatie de migraine onvoldoende onderdrukt, of teveel bijwerkingen geeft kan neuromodulatie worden toegepast. Dit werd wetenschappelijk aangetoond door collega's in Luik.

De precieze werking van neuromodulatie bij migraine is nog niet duidelijk maar mogelijks heeft het een invloed op de werking van hersenstamkernen, welke een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van migraine.