Derde Venster Aandoeningen

Superior semicircular canal dehiscence of SSCD

Het slakkenhuis is dat deel van het oor waar geluidsgolven door de haarcelletjes worden omgezet in digitale signalen die naar de hersenen worden gestuurd.

Dit slakkenhuis wordt omgeven door een heel stevig bot – het hardste en meest dense bot van het lichaam - dat zorgt voor een heel goede geluidsisolatie. In dat bot zijn twee 'vensters' die uitkijken op het middenoor waardoor de geluidsgolven binnenkomen.

Wanneer dat isolerend bot rond het slakkenhuis op één plaats erg dun is, of zelfs afwezig ('dehiscent'), kan dit een heel grote impact hebben op de akoestiek van het oor. Zo’n dehiscentie noemt men een 'derde venster'.

Meestal gaat het over het bot boven een van de halfcirckelvormige kanaaltjes van het evenwichtssysteem (superior semicircular canal dehiscence of SSCD).

Een 'derde venster' kan autofonie veroorzaken (het erg luid en onaangenaam horen van de eigen stem), evenwichtsstoornissen, tinnitus, gehoorverlies, het zien verspringen van de omgeving, de eigen voetstappen horen, het horen bewegen van de eigen ogen, objecten zien bewegen op het ritme van geluiden, .

De combinatie van een 'derde venster' met een excitatie van het centrale stressnetwerk kan leiden tot het ontstaan van een aantal andere klachten.

Hoe kunnen Derde Venster Aandoeningen behandeld worden?

Het derde venster kan met een heelkundige ingreep worden gesloten.
Niet invasief kan de akoestiek van het oor worden bijgeregeld door patchen aan te brengen.

Neuromodulatie kan een positieve invloed hebben op de negatieve effecten dat de dehiscentie heeft op het centrale netwerk. Een qEEG kan ons helpen te bepalen welke neuromodulatie-techniek het meeste effect zou kunnen hebben.